» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ pry cop: ystyr a syniadau i'ch ysbrydoli

Tatŵ pry cop: ystyr a syniadau i'ch ysbrydoli

Mae gorchuddio'ch hun â'ch bys yn ddiwerth: pryfed cop fel yr elitaidd. Serch hynny tatŵ pry cop mae iddynt ystyr hynafol a dirgel iawn, a allai, efallai, wneud iawn am enw da'r pryfyn ofnadwy hwn.

Felly, beth mae tatŵ pry cop yn ei olygu? Fel sy'n digwydd yn aml, nid oes un ateb i'r cwestiwn hwn. Arferai’r pry cop fod yn symbol o ddirgelwch, cryfder a thwf. Hefyd, ni allwch siarad am bryfed cop heb sôn am y diwydrwydd y maent yn adeiladu ei weoedd ag ef. A. tatŵ pry cop mewn gwirionedd, gall symboleiddio'r sylweddoliad ein bod yn gefnogwyr i'n tynged. Ond yn ôl at yr ystyr tatŵ pry cop... Yn naturiol mae gan y pryf hwn 8 coes ac 8 llygad, ac mae'r nodwedd hon yn gwneud y pry cop symbol anfeidredd.

Ffaith ddiddorol yw bod y pry cop, er gwaethaf y ffaith ei fod yn bryfyn bach ac (mae'n debyg) fregus, yn anifail cryf iawn mewn gwirionedd. Meddyliwch mai'r pryfaid cop mwyaf gwenwynig a pheryglus yw'r lleiaf a'r anoddaf i'w gweld hefyd! V.atuaggio gyda phry cop felly gall symboleiddio 'breuder ymddangosiadol, y tu ôl i hynny, fodd bynnag, mae llawer iawn o rym.

Ymhlith yr Americanwyr Brodorol, roedd pryfaid cop symbol amddiffyn rhag llifogydd ac roeddent yn gysylltiedig gan rai llwythau â ffigur mam-gu, fel amddiffynwr doethineb esoterig ac athro.

Daw dehongliad diddorol iawn arall o India. Yma mae'r pry cop yn gysylltiedig â'r gair "Maya", sy'n golygu "di-ffurf" a "diderfyn." Mae'n derm sy'n cynrychioli natur rhithiol ffenomenau, ac yn y termau hyn tatŵ pry cop efallai y bydd yn ein hatgoffa sut y gall ymddangosiadau weithiau fod yn dwyllodrus.

Cyfeirir at y pry cop hefyd yn y crefyddau Islamaidd ac Iddewig. Mae rhai straeon yn adrodd am bryfed cop a helpodd gymeriadau crefyddol enwog i adeiladu cobwebs i'w cuddio rhag y rhai drwg. Er nad yw pryfaid cop yn cael eu hystyried yn anifeiliaid "cysegredig", mae ganddyn nhw arwyddocâd cadarnhaol yn y ddwy grefydd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs bythol diolch i'r arddull ysgythru

Felly o ble y daeth yr ofn greddfol hwn o bryfed cop? Efallai bod y gwrthyriad pry cop hwn yn dyddio'n ôl i oes y Pla Du, pan gredai llawer mai pryfed cop oedd personoli'r Diafol, yn ogystal â'r tramgwyddwr am ddod â'r pla ofnadwy hwn i'r Ddaear. Mae Shelob, y pry cop drwg o drioleg The Lord of the Rings, wedi marchogaeth y ffydd bell hon.

Tra bod y pry cop yn cynrychioli gwaith caled a medr wrth greu gweoedd, mae hefyd yn wir bod y pry cop yn ei ddefnyddio i ddal a lladd ei ysglyfaeth. Gyda hyn mewn golwg, tatŵ pry cop yn gallu symboleiddioanallu i osgoi sefyllfaoedd, credoau neu gyfyngiadau... Dim rhyfedd i mi tatŵs pry cop a gwe maent hefyd yn gyffredin iawn mewn carchardai.

4.8/5 - (12 pleidlais)