» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ ceirw, ceirw ac elc: llun ac ystyr

Tatŵ ceirw, ceirw ac elc: llun ac ystyr

Carw, carw ac elc: mae creaduriaid gosgeiddig wedi cael eu parchu ers yr hen amser, yn enwedig yn y gwledydd Nordig. Ar wahân i ddangos rhai enghreifftiau tatŵ ceirw, ceirw ac elcMae hefyd yn berthnasol archwilio'r ystyr a briodolir i datŵs sy'n darlunio yr anifail godidog hwn.

Mae unrhyw un sydd erioed wedi dod ar draws carw yn gwybod pa mor amlwg yw'r gras a'r uchelwyr a amlygir yn symudiadau'r anifeiliaid hyn. Ni ddihangodd hyd yn oed pobl hynafiaeth y nodweddion hyn, cymaint fel bod gwahanol ddiwylliannau dros y canrifoedd yn talu sylw i geirw ac elc er mwyn arsylwi ar eu harferion, eu tueddiadau a'u nodweddion. Er enghraifft, cysylltodd y Celtiaid geirw â chelf, yn union oherwydd eu gras. Roeddent hefyd yn credu bod y ceirw rhan o deyrnas y tylwyth teg, a bod llwybr o greaduriaid hudol yn dilyn y llwybr bob tro y byddai carw yn gwneud ei ffordd trwy'r goedwig.

Gwelodd y Celtiaid a'r Americanwyr Brodorol bŵer ceirw i ddod o hyd i'r perlysiau bwytadwy gorau.

Un tatŵ ceirw felly, gall olygu awydd i gofio’r byd hudolus y siaradodd y Celtiaid amdano, ynghyd â gwybodaeth ddofn am natur a doethineb.

Yn Tsieina, ceirw a cheirw symbol o lwc a hapusrwydd... Mae'r un gair Tsieineaidd am "ceirw" hefyd yn golygu "digonedd."

Er bod gan geirw ac elc ystyron ychydig yn wahanol, mae'r ddau ohonyn nhw'n symbol:

Cyflymder

Grazia

aileni

Amore

Caredigrwydd a charedigrwydd

teulu

deallusrwydd

ymostyngiad

Ysbrydolrwydd

Lungimiranza

Felly os ydych chi'n meddwl am datŵ ceirw, elc neu geirw, cewch eich synnu o ddarganfod yr ystyron rhyfeddol y mae'r anifeiliaid hyfryd hyn wedi'u caffael. Yn ogystal â tatŵ ceirwGall hyd yn oed tatŵs Bambi fod yn ffordd giwt a gwreiddiol iawn i gyfleu nodweddion cadarnhaol iawn. Meddyliwch mai tad Bambi (carw mawreddog iawn) oedd Grand Duke of the Forest, rhagoriaeth par amddiffynwr o'r holl greaduriaid sy'n byw yno.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs hyfryd wedi'u hysbrydoli gan Bambi
4.7/5 - (7 pleidlais)