» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ Medusa: llun ac ystyr

Tatŵ Medusa: llun ac ystyr

Ydych chi'n hoffi slefrod môr? Mae llawer yn ofni hyn, a phwy sydd o leiaf unwaith yn eu bywyd heb glywed bod slefrod môr i'w cael yn yr ardal hon, a'u bod wedi mynd i mewn i'r dŵr yn ofalus iawn? Er enghraifft, yma yn yr Eidal nid ydym mewn perygl arbennig, gan nad yw ein slefrod môr, fel rheol, yn wenwynig, ond yn syml yn pigo. Fodd bynnag, mae yna rywogaethau o slefrod môr llachar iawn gyda tentaclau hir, main sydd mor annwyl ag y maen nhw'n ofnadwy o wenwynig ac yn aml yn farwol.

Yn union oherwydd eu lliw, llyfnder symud, y teimlad o ysgafnder y mae'r anifeiliaid hyn yn ei gaffael mewn dŵr, mae slefrod môr yn anifeiliaid sy'n addas ar gyfer creu tatŵs o harddwch a chytgord teimladwy. Ond beth i'w wneud tat gyda slefrod môr? Ydyn nhw'n symbol o rywbeth?

Ystyr y tatŵ slefrod môr

Yn nodweddiadol, mae ystyr gyffredinol i bob tatŵ, sy'n amlwg yn ychwanegu gwerth y gall y person tatŵ ei briodoli iddo. Mae slefrod môr tatŵ yn yr achos hwn yn dynodi rhywun sydd eisiau "hwylio ar fôr bywyd" gadewch i'ch hun gael eich cario i ffwrdd o ddigwyddiadau fel slefrod môr gyda cheryntau môr. Mae'n ymddangos bod gan Medusa y gallu i'n cysylltu â byd yr anymwybodol ac felly ymddiried yn y cylch bywyd. Wrth gwrs, gan eu bod yn anifail morol, mae tatŵau slefrod môr yn gysylltiedig iawn â chariad at ddŵr a'r môr.

Mae dŵr yn aml yn symbol o fewnwthiad, meddwl, hunan dwfn sy'n byw ym mhob un ohonom. Felly, gall tatŵ o anifail dyfrol, fel slefrod môr yn yr achos hwn, olygu ewyllys cysylltu meddyliau a chorfforol, dwr a daear, enaid a mater.

4.8/5 - (12 pleidlais)