» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ cwningen a ysgyfarnog: delweddau ac ystyr

Tatŵ cwningen a ysgyfarnog: delweddau ac ystyr

Mae cwningod a ysgyfarnogod yn gyffredinol yn hysbys am ddwy nodwedd: addfwynder a chyflymder. Fodd bynnag, mae'r anifeiliaid annwyl hyn yn cynrychioli cymaint mwy, felly os ydych chi'n ystyried tatŵio'r anifail ciwt hwn dylech chi ymholi ystyron tatŵ cwningen neu ysgyfarnog.

Fel bob amser, mae'r ystyr a briodolir i anifeiliaid yn amrywio o ddiwylliant i ddiwylliant a hyd yn oed o oes i oes. Fodd bynnag, mae rhai traddodiadau hynafol sy'n gysylltiedig â'r gwningen wedi goroesi hyd heddiw, fel wyau Pasg lliwgar, sy'n deillio o'r gred bod Ostara, duwies Eingl-Sacsonaidd a ymddangosodd ar ffurf cwningen wen, yn dosbarthu wyau lliw ar y achlysur y gwyliau. Gŵyl y gwanwyn.!

Yn y traddodiad Cristnogol, roedd y gwningen yn symbol o lwc dda, cymaint felly fel ei bod yn amhosibl gwisgo troed cwningen. ffafriol ac yn amddiffyn rhag lwc ddrwg.

Mewn gwirionedd, yn y dechrau, pan geisiodd Catholigiaeth ddileu paganiaeth mewn amryw ddiwylliannau cymathu a throsi, cafodd y gwningen yr un pŵer di-ffael â'r gath ddu, hyd yn oed yn ei chysylltu â dewiniaeth a'r diafol. Er mwyn gwrthweithio'r agweddau negyddol hyn, roedd angen i'r heliwr ladd y gwningen a chymryd ei goes oddi wrtho, fel symbol o fuddugoliaeth dros ddrwg ac, felly, "lwc newydd".

Fodd bynnag, mae'n wir hefyd bod y gwerthoedd mwyaf diddorol yn aml yn dod o nodweddion yr anifail. Gwyddys bod cwningen, er enghraifft, yn dipyn o dwyllwr, anifail sy'n osgoi rhwystr ychydig er mwyn Fortuna ac ychydigcyfrwys, hyd yn oed gyda Eironi! Meddyliwch pa mor nodweddiadol yw Bugs Bunny, bwni cartŵn nad yw byth yn difaru coegni hyd yn oed mewn sefyllfaoedd anodd.

Ymhlith y nodweddion eraill sy'n gysylltiedig â chwningod neu ysgyfarnogod mae: ffrwythlondeb a gwrywdod, oherwydd y ffaith bod gan y mamaliaid hyn y gallu i atgenhedlu'n aml a rhoi nifer o ysbwriel; deallusrwydd a chyfrwystra; diweirdeb a phurdeb yn achos y gwningen wen; cylchoedd lleuad a lleuad (gweler hefyd yma); pob lwc a ffyniant.

Mwy ar y pwnc:  Bwrdd ysbrydoliaeth
4.7/5 - (4 pleidlais)