» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ Phoenix: beth maen nhw'n ei olygu a syniadau ar gyfer tatŵ gwreiddiol

Tatŵ Phoenix: beth maen nhw'n ei olygu a syniadau ar gyfer tatŵ gwreiddiol

Os ydych chi'n chwilio am datŵ sy'n drawiadol ond sydd â llawer o werth ar yr un pryd, mae'n debyg y gallwch chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano mewn un. tatŵ ffenics... Aderyn mytholegol yw Phoenix a all “ailgylchu” ei fywyd ei hun: pan mae'n rhybuddio bod ei farwolaeth ar fin dod, mae'r ffenics yn goleuo'n llythrennol, ac yna'n aileni o'r lludw, ei aileni, ei adnewyddu a'i adfywio yn fwy nag erioed. ...

Eisoes o'r dybiaeth hon mae'n hawdd dyfalu am y cyntaf Ystyr y tatŵ ffenics: aileni, y gallu i farw'n symbolaidd a chael ei aileni yn well ac yn gryfach nag o'r blaen, twf a chryfder bywyd.

Yn ôl mytholeg, gall y ffenics fyw am dros 1400 o flynyddoedd cyn iddo gael ei aileni o'i lwch ei hun, gan ei wneud hefyd yn symbol rhagorol o hirhoedledd a chryfder.

Beth sy'n arbennig o ddiddorol amdano tatŵ ffenics, yw, gan ei fod yn anifail mytholegol, fod yna lawer o ddelweddau ohono.

I'r Groegiaid, er enghraifft, aderyn â phlymiad llachar a lliwiau llachar oedd y ffenics. I'r Eifftiaid, fodd bynnag, roedd y ffenics mor llachar â'r haul, gyda phlymiad euraidd a disglair.

Y syniad o roi ystyr ychwanegol i'ch un chi tatŵ ffenics, gallwn ddewis lliwiau ar sail y gwerth yr ydym am ei gyfleu fwyaf. Er enghraifft, mae'r ffenics plated coch yn cynrychioli nid yn unig aileni, ond angerdd, egni a chreadigrwydd hefyd. Yn lle hynny, mae'r ffenics glas yn symbol o reddf, heddwch a thawelwch.

Pe na bai'r syniad o gael tatŵ ffenics yn eich cyffroi digon, efallai y gallech ei ystyried. tatŵ ffenics dwbl! Ym mytholeg Tsieineaidd, mae'r ddau ffenics yn symbol o gydbwysedd perffaith ac yn gysylltiedig â'r cysyniad athronyddol llawer mwy enwog o yin ac yang. Eithr, tatŵ gyda dau ffenics gall fod yn ffordd hyfryd a gwreiddiol iawn i bortreadu cariad a chytgord â'ch partner!

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs traddodiadol newydd: beth ydyn nhw a syniadau am ysbrydoliaeth

4.8/5 - (5 pleidlais)