» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ cath ddu: ystyr a syniadau am ysbrydoliaeth

Tatŵ cath ddu: ystyr a syniadau am ysbrydoliaeth

Mae cathod yn greaduriaid rhyfeddol a dirgel. Er ei bod yn wir bod tatŵs cathod yn annwyl yn unig, rydw i tatŵs cath ddu ychwanegwch gysgod o ddirgelwch tywyll, yn enwedig ar hyn o bryd wrth inni agosáu at Galan Gaeaf.

A oes unrhyw beth mwy mawreddog, cain a sinuous na chath ddu? Ddim yn debyg, beth felly Ystyr tatŵ y gath ddu? Mae credoau ac ofergoelion wedi gwneud y gath hon yn symbol o drallod a thrallod. Ymhlith y Celtiaid, roedd cathod duon nid yn unig yn cael eu hystyried yn ddrwg, ond hyd yn oed yn cael eu haberthu.

Yn niwylliant y Gorllewin, mae cathod duon wedi bod yn gysylltiedig â dewiniaeth. Mae hyn oherwydd yn yr XNUMXfed ganrif, roedd gwrachod yn aml yn fenywod oedrannus syml yr oedd eu hunig gwmni yn un neu fwy o gathod. Cyn bo hir, roedd yr anwybodaeth rhemp ar y pryd yn gwneud menywod â chath ddu, lliw dirgelwch a hud, yn darged delfrydol ar gyfer cyhuddiadau o ddewiniaeth.

Felly os ydych chi'n teimlo ychydig fel "gwrach", a chan wrach rydyn ni'n golygu connoisseur parchus natur, tatŵ cath ddu gallai fod yn ffordd wreiddiol i'ch cyflwyno.

Unwaith eto, roedd y gath ddu yn cynrychioli marwolaeth mewn rhai diwylliannau. Dywedir bod cerbyd y dduwies Freya, duwies yr haul a thywysydd y Valkyries, yn cael ei dynnu gan ddwy gath ddu. Yn yr Almaen, fe'i gelwir yn Hel ac mae'n cynrychioli marwolaeth a dinistr y gaeaf. Fel tywyswyr ar gyfer duwies marwolaeth, mae cathod duon wedi dod yn symbol iawn o farwolaeth. Yn yr Almaen a'r Eidal, credwyd (ac, yn anffodus, mae rhai'n dal i gredu hynny) os bydd cath ddu yn neidio ar freichiau neu ar wely person sâl, bydd ei farwolaeth yn anochel.

Felly, mae'n wir bod llawer o ddiwylliannau ar wahanol adegau mewn hanes wedi ystyried cathod du a'u bodolaeth yn drychineb, ond mae'n wir hefyd bod llawer o ddiwylliannau eraill wedi eu parchu a'u gwerthfawrogi!

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs ceffyl hudolus - syniadau ac ystyr

Roedd yr Eifftiaid, er enghraifft, yn caru cathod ac yn eu trin â'r un parch â'r duwiau. Roedden nhw'n credu'r gath creadur nosgallu symud yn y cysgodion gyda naturioldeb a medr, ac felly bod o'r tu allan.

Yn Llydaw a Japan, yn wahanol i lawer o wledydd Ewropeaidd ac America, pan fydd cath ddu yn croesi ffordd rhywun, mae'n cael ei hystyried arwydd addawol.

Unwaith eto, dywed ofergoeliaeth yr Alban fod cath ddu yn edrych i mewn i'ch cartref yn arwydd o ffyniant sydd ar ddod.

Felly, mae'r tatŵ cath ddu gall olygu llawer: parch at natur neu'r nos, cnawdolrwydd a cheinder pob feline, neu lwc. Os ydyn ni ychydig yn anlwcus neu wedi cael ein cam-drin fel cath ddu ers gormod o ganrifoedd a gormod o bobl, efallai tatŵ cath ddu dyma beth sydd ei angen i'n hatgoffa nad yw ein gwerth a'n harddwch yn dibynnu ar farn eraill o gwbl.

4.6/5 - (7 pleidlais)