» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ crwban: syniadau ysbrydoledig ac ystyr

Tatŵ crwban: syniadau ysbrydoledig ac ystyr

O America i Japan, mae crwbanod bob amser wedi bod â chwedlau ac ystyron dirifedi trwy gydol hanes, yn aml yn gysylltiedig â chreu'r byd. Felly, os ydych chi'n ystyried prynu tatŵ crwban, byddwch yn falch o wybod, ar wahân i fod yn ddyluniad hardd iawn sy'n addas ar gyfer dyluniad penodol iawn, mae hefyd yn gwneud synnwyr!

Beth yw ystyr tatŵ crwban? Fel y dywedasom, mae mwy neu lai pob diwylliant, o'r gorllewin i'r dwyrain, wedi canolbwyntio ar yr anifail hwn. meddal, cain a heddychlon... Roedd Indiaid America, er enghraifft, yn ystyried bod y crwban yn dduwdod sy'n cludo mwd o wely'r môr i'r wyneb, a thrwy hynny greu cyfandiroedd. Mae'r cysylltiad cryf rhwng y môr a'r cysyniad o fam natur yn gwneud y crwban yn bwnc addas ar gyfer tatŵs sy'n cynrychioli benyweidd-dra a chylchoedd lleuad. Dywed y gred hynafol mai'r crwban yw'r anifail y mae'r byd yn gorffwys arno, ac mae'r rôl hon yn sicr yn gofyn am hynny sefydlogrwydd a chryfder.

Fodd bynnag, i ni, drigolion yr hen gyfandir, mae'n hawdd cysylltu'r crwban â chwedl enwog Oedipus "Y Crwban a'r Ysgyfarnog", lle mae'r ymlusgiad hwn yn cael ei ddarlunio. symbol o ddoethineb a chynrychiolydd pŵer deallusrwydd yn erbyn grym. Nid hon yw'r unig stori lle mae crwbanod yn cael eu gweld fel hyn; mewn llawer o straeon Affricanaidd a Groegaidd eraill, mae crwbanod yn cael eu portreadu fel rhai doeth. amyneddgar a thrwsiadus.

Hefyd, gadewch inni beidio ag anghofio bod crwbanod yn byw amser hir iawn, iawn, felly gall tatŵ crwban fod yn arwydd da am fywyd hir a llewyrchus... Nodwedd arall o grwbanod môr yw er eu bod ychydig yn drwsgl ac yn araf ar dir, mae crwbanod môr yn edrych yn annwyl. gosgeiddig a chain mewn dŵr. O'u genedigaeth, mae crwbanod yn cael eu profi a rhaid iddynt ennill bywoliaeth, mae ysglyfaethwyr sydd wedi goroesi yn aros i'w hwyau ddeor ac yn ei chael hi'n anodd cyrraedd y môr. Mae'r cyflwyniad anodd hwn i fywyd yn gwneud crwbanod yn un symbol o gryfder, dyfalbarhad a diniweidrwydd.

Mwy ar y pwnc:  Chirashi, nigiri a saws soi: dyma datŵs ar gyfer gwir gefnogwyr swshi

Mae'r arddulliau y gall crwban eu tatŵio â nhw (fel bob amser) yn ddiddiwedd, ond ymhlith y rhai mwyaf cyffredin rydyn ni'n eu darganfod Tatŵs arddull Maoria oedd ac sy'n dal i gael eu defnyddio ar gyfer tatŵs anifeiliaid morol gyda motiffau llwythol nodweddiadol gyda llinellau miniog a sinuous; yr arddull Geltaidd, sy'n defnyddio math o ruban plethedig i ffurfio siâp crwban; Silwetau du sylfaenol ar gyfer tatŵs cynnil a bach, neu gyda sblasiadau lliw mewn arddull dyfrlliw i gael effaith liwgar a modern; yn olaf, tatŵs arddull realistig sydd bron yn ffotograffig yn atgynhyrchu crwban wedi'i drochi yn ei gyd-destun dyfrol.

4.5/5 - (11 pleidlais)