» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs troellog, beth maen nhw'n ei olygu a syniadau am datŵ unigryw

Tatŵs troellog, beth maen nhw'n ei olygu a syniadau am datŵ unigryw

Cynnwys:

Mor syml ag ydyn nhw, rydw i tatŵ troellog maent yn fwy cyffredin nag y byddech chi'n ei feddwl. Ac nid yw'n gyd-ddigwyddiad! Mewn gwirionedd, mae'r symbol hwn yn llawn ystyr hanesyddol a diwylliannol, felly mae'n addas iawn i'r rhai sydd eisiau tatŵ bach ond ystyrlon.

Tatŵs troellog, ystyr

Y cyfeiriad hanesyddol a diwylliannol cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth feddwl am y troell yw diwylliant Celtaidd. Mewn gwirionedd, mae'r troell yn cael ei ailadrodd mewn llawer o fotiffau a symbolau Celtaidd.

O ran "ysbrydolrwydd," gall y troell gynrychioli llwybr sy'n cychwyn o ymwybyddiaeth faterol (popeth allanol) ac sy'n cyrraedd ymwybyddiaeth ysbrydol, goleuedigaeth fewnol. Mynegir yr un cysyniad yn tat gyda Unalome, symbol sydd yn aml ar ffurf troellog ac yn nodi'r llwybr at oleuedigaeth ysbrydol.

Cynrychiolir y siwrnai hon o'r tu allan i'r tu mewn yn dda gan droell, ond gellir ei dehongli i'r cyfeiriad arall. A. tatŵ troellog gall hefyd gynrychioli aileni neu dwf, ymwybyddiaeth sy'n ymledu allan o ganol ein hunain.

Mae'r troell hefyd yn un ffigur ailadroddus ei natur... Dychmygwch y Llwybr Llaethog, cynffon chameleon, cregyn, corwyntoedd, trefniant petalau a dail rhai blodau a phlanhigion, neu gyrn rhai anifeiliaid. A. tatŵ troellog felly gallai hefyd fod symbol o gydbwysedd, cryfder, purdeb... Gall hefyd fod yn deyrnged syml i bwer natur, ei "gydbwysedd anhrefnus".

Mae ystyr y troell hefyd yn cyfeirio at siâp cylch. Mewn gwirionedd, yn yr hen amser, yn enwedig ymhlith Americanwyr Brodorol, yn aml roedd cylch a throell. cynrychiolaeth o'r groth ac felly, mamolaeth, benyweidd-dra a ffrwythlondeb.

I'r Groegiaid, roedd y troell yn symbol o anfeidredd, cydbwysedd, cyfiawnder ac esblygiad.

Beth am datŵau helics dwbl?

Ar gyfer yr henuriaid, roedd yr helics dwbl yn cynrychioli deuoliaeth pethau. Tywyllwch a goleuni, da a drwg, ddydd a nos, materol ac ysbrydol, ac ati. Mae'r helics dwbl yn cynrychioli undeb y gwrthwynebwyr ac ar yr un pryd eu hamrywiaeth, sydd yn y pen draw yn uno i mewn i un pwynt. Mae'r cysyniad hwn yn agos iawn at datŵs yin ac yang.