» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs doniol gyda minions

Tatŵs doniol gyda minions

Mae'n ffenomen fyd-eang mor bwerus nes iddynt wneud eu ffilm eu hunain yn 2015. Gadewch i ni siarad am Minions, wrth gwrs! Roedd y cymeriadau bach melyn a doniol hyn yn llwyddiant ysgubol, a diolch i'r nifer o opsiynau addasu maen nhw'n eu cynnig, penderfynodd llawer eu gwneud Minion tatŵ!

Ma beth yw minions? Mae minions yn greaduriaid sy'n disgyn o organebau un celwydd a'u pwrpas yw gwasanaethu'r gwesteiwr gwaethaf yn y byd! Am y rheswm hwn, ers y cyfnod cynhanesyddol, maent wedi rhoi eu hunain yng ngwasanaeth drygioni ei hun: tyrannosaurus, caveman, pharaoh drwg a hyd yn oed Count Dracula. Afraid dweud, o ystyried eu natur addawol, nid yw'r dynion drwg hyn byth yn gwneud yn dda!

Felly, mae tatŵs minion yn addas ar gyfer y rhai sydd eisiau tatŵ hwyliog a tlws, i'r rhai a allai fod yn teimlo ychydig yn ddrwg ac yn teimlo fel bod angen y cynorthwywyr profedig (ond trwsgl iawn) hyn arnyn nhw. Wrth gwrs, ni ellir colli croesfridio â ffilmiau eraill fel Minion Elsa, Minion Darth Vader, Minion Superman ac ati.

4.9/5 - (7 pleidlais)