» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs breuddwydiwr anhygoel - lluniau ac ystyr

Tatŵs breuddwydiwr anhygoel - lluniau ac ystyr

Cynnwys:

Gwelodd pawb sut maen nhw'n cael eu harddangos mewn siopau sy'n gwerthu eitemau ethnig, neu, yn fwy syml, tatŵ ar rywun: rydyn ni'n siarad am tat gyda Breuddwydiwr, un o wrthrychau pwysicaf diwylliant Indiaidd.

Daw'r gwrthrych hwn, sydd wedi ennill mwy a mwy o boblogrwydd ym myd tat dros y blynyddoedd, o draddodiad. Ojibwa, llwyth Indiaidd a oedd wedi'i leoli yn ardal Michigan ar y pryd ac a alwodd y bobl wyn hefyd Chippewa.

Beth yw daliwr breuddwydion?

Mae'r breuddwydiwr ei hun yn wrthrych syml sy'n cynnwys cylch pren, y mae patrwm rhwyll wedi'i wehyddu o raffau y tu mewn iddo. Ynghlwm wrth gylchyn pren mae rhaffau gyda phlu a pherlau ar y pennau. Nod y daliwr breuddwydion oedd caniatáu i freuddwydion hardd a hapus basio trwy'r we, ondtrap yn hytrach na hunllefau yna caniatáu iddyn nhw doddi yn yr haul a darparu cwsg aflonydd. Mae dehongliadau eraill yn golygu'r union drap breuddwyd, sy'n golygu ei fod yn caniatáu i freuddwydion negyddol basio trwy'r we, gan ddal yn hytrach freuddwydion cadarnhaol a'u gwneud yn rhan o dynged unigolyn.

Pa bynnag fersiwn sydd agosaf at ddehongli'r Ojibwa, mae'r daliwr breuddwydion yn offeryn sy'n helpu i gynnwys y positif trwy adlewyrchu'r negyddol, denu lwc dda a dileu lwc ddrwg.

Beth mae'r tatŵ breuddwydiwr yn ei olygu?

Un breuddwydion daliwr tatŵ Yn hynny o beth, nid yn unig y mae'n ddewis esthetig gan ei fod, heb os, yn un o'r safleoedd llwythol mwyaf cyfareddol erioed i fodoli, ond hefyd yn gwrogaeth i ddiwylliant Brodorol America, diwylliant a oedd yn byw yn ôl gwerthoedd ac athroniaeth sy'n gysylltiedig yn llwyr â pharch canys natur, anifeiliaid ac ysbrydion. Felly, mae'n bwysig iawn bod yn gwbl ymwybodol ohono Tatŵ Dreamcatcher yn golygu fel symbol cysegredig o'r diwylliant y daw ohono.

Mwy ar y pwnc:  Pethau ar gyfer gwir connoisseurs gwin: tat gyda sbectol win

Felly, os ydych chi'n benderfynol o roi'ch hun tatŵ daliwr breuddwydion, byddwch yn ymwybodol y gellir tatŵio'r eitem hon yn hawdd ar bron unrhyw ran o'r corff. Rhwng llety y rhai mwyaf poblogaidd yw'r ochr, y fraich a'r cefn. Penodol iawn hefyd breuddwydiwr steil cael tatŵ maint llai ar yr arddyrnau, y tu ôl i'r glust neu hyd yn oed ar y bysedd. I'r rhai sydd eisiau tatŵ daliwr breuddwydion cnawdol ac effeithiol, morddwyd a morddwyd gallant fod yn ddewis arall!

Yn fyr, mae'r posibiliadau ar gyfer y pwnc hwn yn ddiddiwedd. Mae'r oriel hon yn dangos rhai o daliwr breuddwyd tatŵ a gynigir ar y rhyngrwyd, gobeithiwn y byddant yn ysbrydoli unrhyw un sy'n penderfynu addurno eu croen gyda'r daliwr breuddwydion rhyfeddol hwn.

4.4/5 - (12 pleidlais)