» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs cŵn syfrdanol - lluniau a syniadau

Tatŵs cŵn syfrdanol - lluniau a syniadau

Mae unrhyw un sydd â ffrind pedair coes yn gwybod hyn yn dda: boed yn gath neu'n gi, yn dal neu'n fyr, yn ddu neu'n fuchsia, mae ein ffrindiau blewog yn dod yn rhan o'r teulu ac yn aml mae ganddyn nhw le diarffordd yn ein calonnau. Am y rheswm hwn, nid yw'n syndod o gwbl gweld y duwiau tatŵ gyda chŵn, yn aml yn lliwgar a hardd, ar groen eu perchnogion.

Os ydych hefyd yn meddwl am y posibilrwydd o datŵio eich ci ar unrhyw ran o'r corff, gwyddoch hynny mae yna arddulliau diddiwedd i chwarae gyda nhw... I'r rhai sy'n chwilio am arddull fwy cyfyngedig a minimalaidd, gallai fod yn ddiddorol gofyn i'r artist tatŵs greu patrwm geometrig trwy dynnu ci gyda llinellau ac ymylon sydd ychydig yn debyg i rendro 3D. I'r rhai sy'n caru lliwiau, beth am ystyried arddull dyfrlliw sy'n ysgafn ac yn siriol diolch i'r diffyg cyfuchliniau wedi'i farcio.

Darllenwch Hefyd: 4 Rheswm Da I Gael Tatŵ Cŵn Pug

I'r rhai sy'n dymuno tatŵio'ch ci a dathlu'r cyfeillgarwch arbennig hwn ar raddfa fawreddog, ni allant anwybyddu hen arddull, ynghyd â fframiau aur a lliwiau llachar sy'n ychwanegu cyfaint a bywiogrwydd i'r dyluniad.

Ymunwch â'ch dychymyg ac os gallwch chi chwarae gyda blodau am ganlyniad cwbl unigryw ac arbennig ... fel eich ffrind pedair coes!

4.6/5 - (13 pleidlais)