» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ llyncu syfrdanol - llun ac ystyr

Tatŵ llyncu syfrdanol - llun ac ystyr

Mae eu gweld yn cylchdroi yn awyr yr haf yn bendant yn un o'r golygfeydd sy'n gwneud i ni fod eisiau mwy fyth i gael dwy adain hardd er mwyn hedfan mewn rhyddid llwyr. Cyn belled ag y mae tatŵs yn y cwestiwn, mae'r rhain yn anifeiliaid sy'n perthyn i'r "clasuron", pwnc sydd â hanes cyfoethog a symbolaeth ynghlwm wrtho gan ddiwylliannau a chredoau amrywiol. Rydyn ni'n eu gweld nhw'n tatŵio mewn gwahanol arddulliau a phwyntiau o'r corff, mewn lliw neu ddu a gwyn, yn yr hen arddull neu yn yr arddull realistig. Felly, nid yw tatŵs llyncu, er eu bod yn glasuron, yn amlwg nac yn ddibwys o gwbl, ac mae eu hystyr hyd yn oed yn fwy diddorol.

Beth yw gwir ystyr tatŵs llyncu? Trwy gydol hanes, mae gwenoliaid wedi cynrychioli lles, lwc, teyrngarwch a chryfder, swyddogaeth hanfodol i wenoliaid deithio pellteroedd hir iawn yn ystod ymfudo. Fodd bynnag, mae gwenoliaid yn rhan o eitemau tatŵs clasurol yr hen ysgol, sydd â chysylltiad agos â morwyr a bywyd ar y môr, oherwydd bod gwenoliaid yn arwydd o ddynesiad tir. Felly, o'r safbwynt hwn, roedd y wennol yn cynrychioli Hope ar gyfer morwyr, byddwch yn dychwelyd adref yn ddiogel ac yn gadarn. Mae gwenoliaid hefyd yn dychwelyd adref bob blwyddyn, ni waeth ble na pha mor bell maen nhw wedi mynd. Felly, mae tatŵ llyncu yn symbol o iachawdwriaeth, buddugoliaeth dros anhawster (taith anodd), gan ddychwelyd adref ar ôl digwyddiad negyddol.

Yn ychwanegol at yr agweddau hyn sy'n gysylltiedig â'r môr, dychwelyd adref a nodweddion yr anifail hwn, mae gan y wennol nodwedd arall: mae'n dewis ffrind iddo'i hun, a fydd yn ddigyfnewid trwy gydol ei oes. Felly, gall tatŵ llyncu gynrychioli hefyd teyrngarwch a chariad tragwyddol.

Fodd bynnag, un o'r gwerthoedd mwyaf cyffredin yw rhyddidcymaint felly fel ei fod yn y gorffennol yn un o hoff datŵs y rhai a aeth allan o'r carchar o'r diwedd ar ôl carchariad hir.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan briodferch corff Tim Burton

Beth yw tarddiad tatŵs llyncu? Yn wahanol i'r hyn y byddech chi'n ei feddwl, nid oes gan tatŵs llyncu yr ystyr rydyn ni wedi siarad amdano hyd yn hyn. Mewn gwirionedd, ganwyd popeth ar long hynafol o'r enw "Swallow" (llyncu yn Saesneg). Ar y llong hon gwrthryfel... Er mwyn dod i adnabod ei gilydd, penderfynodd y morwyr dderbyn yr arwydd o gydnabyddiaeth, ac felly tatŵiodd 7 gwrthryfelwr wennol ar eu brest.

Ar ôl y bennod hon, daeth y wennol yn datŵ i'r rhai a oedd am dystio i'w profiad ar y môr: bob 5.000 milltir forol (tua 9250 km) roedd yn rhaid i forwr tatŵio llyncu ar ei frest. Gan fod teithio ar y môr yn beryglus iawn bryd hynny, roedd presenoldeb un neu fwy o wenoliaid ar y frest yn arwydd o brofiad gwych morwr, ac felly dibynadwy a nerthol.

The Legend mae hefyd eisiau, pe bai morwr yn marw ar y môr trwy foddi, y byddai'r gwenoliaid a gafodd tatŵ ganddo yn dod yn fyw ac yn cario enaid y morwr allan o'r dŵr a i'r awyr.

4.7/5 - (10 pleidlais)