» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs polynesaidd: lluniau, syniadau, syniadau ac ystyr

Tatŵs polynesaidd: lluniau, syniadau, syniadau ac ystyr

I Tatŵs polynesaiddgyda'u lleiniau anifeiliaid, cymhellion sinuous a chytûn, ers yr hen amser mae iddynt arwyddocâd diwylliannol pwysig iawn i ddiwylliannau Polynesaidd.

Gadewch i ni archwilio gyda'n gilydd beth yw hanes yr arddull hynod ddiddorol hon ac ystyr rhai o'r eitemau mwyaf poblogaidd.

Ystyr tatŵs Polynesaidd

Mae hanes tatŵio yn hynafol iawn ac yn aml roedd diwylliannau pell yn rhannu'r un credoau ynglyn â'r gelf hon.

Mewn diwylliant Polynesaidd, fel mewn diwylliannau eraill, roedd tatŵio yn aml yn arfer dathlu defod y llwybr, er enghraifft, o blentyndod i fod yn oedolyn. Mae bechgyn ifanc Polynesaidd yn edrych ymlaen at y diwrnod y cânt datŵ fel arwydd o gyflawniad aeddfedrwydd.

Mae motiffau polynesaidd yn cael eu creu yn y fath fodd fel y gellir eu cyfoethogi dros amser gyda dyluniadau newydd, yn aml ar achlysur digwyddiad pwysig mewn bywyd, fel priodas, genedigaeth, llwyddiant arbennig... Mae hyd yn oed menywod sy'n ffyddlon i draddodiadau lleol yn cael tatŵs ar eu cyrff, er bod ganddyn nhw gymhellion mwy sinuous a ffrwynedig na dynion. Mae menyw tatŵ yn fenyw dymunol a ffrwythlon... Mae dyn tatŵ yn cyfrif hefyd dewr a dewr.

Ymhlith yr eitemau a ddefnyddir amlaf ar gyfer i Tatŵ polynesaidd mae yna elfennau o natur yma, ac o ystyried natur syfrdanol y tirweddau Polynesaidd, yn sicr nid yw artistiaid lleol yn amddifad o ysbrydoliaeth!

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn: Tatŵs Maori: lluniau ac ystyr celf hynafol

Il Ystyr tatŵs Polynesaidd felly, mae ganddo gysylltiad agos â natur a safle cymdeithasol dyn yn y gymuned. Yn ychwanegol at hyn ystyr y tatŵ Polynesaidd mae hefyd yn amrywio yn ôl y dewis o ddyluniad.

Mae'r crwban, er enghraifft, i'w weld yn aml mewn celf Polynesaidd, ac fel y dywedasom gyda thatŵs crwban, mae'n rhaid i hyd yn oed rhai Polynesaidd ymwneud â thatŵs. hirhoedledd, doethineb, ffrwythlondeb a chytgord.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr melys y tatŵ Ohana

Cregyn neu gregyn crwban, eitemau cyffredin iawn eraill o ran tatŵs Polynesaidd, maent yn cynrychioli amddiffyniad ac agosrwydd... Mewn gwirionedd, nid damweiniol mo hynatuaggi gyda chregyn y môr fe'u gwneir ar gyfer priodas neu i ddathlu cariad cwpl.

4.7/5 - (6 pleidlais)