» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Syniadau Tatŵ Lioness

Syniadau Tatŵ Lioness

Cynnwys:

Rydym wedi gwybod erioed mai'r llew yw brenin y savannah. Fodd bynnag, mae natur yn ein dysgu y byddai "teyrnas y llew" yn fach iawn heb lewod. Os ydych chi'n chwilio am syniadau tatŵs lioness Efallai eich bod eisoes yn gwybod pa mor fawreddog, ffyrnig ac amddiffynnol yw'r anifail hwn. Fodd bynnag, mae yna lawer o ystyron hardd y gellir eu cysylltu â thatŵ llewnder, ac os ydych chi'n chwilfrydig i'w darganfod, rydych chi wedi dod i'r lle iawn: mae'n rhaid i chi ddal ati i ddarllen.

Lionesses, breninesau'r savannah

Yn gyffredinol, mae llewod yn un o'r ychydig gynrychiolwyr o'r teulu feline sy'n byw mewn heidiau. Mae strwythur cymdeithasol balchder llewod yn mynnu bod llewod a llewod yn chwarae rolau gwahanol ond cyflenwol. Mae'r Lionesses yn wynebu un o'r tasgau pwysicaf ar gyfer goroesiad y ddiadell, sef: hela... Gan weithio mewn grŵp, mae llewod yn amgylchynu eu hysglyfaeth ac yn bwydo'r ddiadell gyfan, gan gynnwys llewod a chybiau gwrywaidd.

Ar wahân i fod yn heliwr profiadol, mae'r llewnder hefyd yn fam ofalgar iawn i'w gŵn bach. Mewn gwirionedd, mae'n digwydd bod rhai llewod gwrywaidd yn ceisio lladd y cenawon er mwyn peidio â chystadlu yn y dyfodol fel alffa gwrywaidd neu ddifodi epil cystadleuydd. Mewn achosion o'r fath, gall y llewnder ymladd yn erbyn y llew. risgiwch eich bywyd i amddiffyn eich ifanc.

Yn wahanol i lewod gwrywaidd, sy'n gallu torri i ffwrdd o falchder ac ymuno â balchder arall, mae llewod yn llawer llai tebygol o groesawu menywod newydd i'w grŵp. Mae llewnder sy'n cael ei hela o'r fuches yn annhebygol o allu dod o hyd i un arall, a bydd yn rhaid iddi ddod i delerau â bywyd crwydrol, bywyd caled, ond nid yn amhosibl i anifail o'r fath. medrus a dyfal.

Gweler hefyd: Tatŵau llew mawreddog

Tatŵ Lioness yn golygu

Heliwr, mam alluog a gofalgar... Gall tatŵ llewnder fod yn ddewis cŵl a gwreiddiol iawn i bawb. cynrychioli mamolaeth.

Mwy ar y pwnc:  19 tatŵs Dydd Mercher iasol Addams

Mae'r llewnder hefyd yn symbol o annibyniaeth a chreadigrwydd: mae hi'n byw yn well yn y fuches, ond mae hi'n gallu gwneud hebddi. Lle mae ysglyfaeth, mae'n gwybod sut i greu a gweithredu strategaeth i'w chipio.

Yn yr ystyr hwn, gallai tatŵ llewnder gynrychioli cymeriad anorchfygol, creadigol, balch ac annibynnol.

5/5 - (10 pleidlais)