» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs deinosor gwreiddiol iawn

Tatŵs deinosor gwreiddiol iawn

Beth sy'n dod i'ch meddwl pan fyddwch chi'n dweud "deinosor"? Efallai eich bod chi'n meddwl am y ffilmiau Jurassic Park neu Godzilla, neu'r albymau sticeri y gwnaethon ni ymrwymo ein hunain iddyn nhw fel plant. Mae'r creaduriaid dirgel hyn, a ddiflannodd filoedd o flynyddoedd yn ôl ac a gafodd eu henw o gyfuniad o eiriau Groeg sy'n golygu "pwerus" (deinos) a "zaurian" (sauros), yn dal i gael eu caru gan oedolion a phlant. YR tatŵs deinosor gallant fod yn syniad gwreiddiol iawn ar gyfer tatŵ sy'n plesio'n esthetaidd, ond heb werthoedd arbennig o heriol... Mewn gwirionedd, nid oes llawer o gyfriniol nac ysbrydol mewn tatŵ deinosor, ac eithrio ystyron personol y gall pob un ohonom eu priodoli iddo, fel cof, pen-blwydd, ac ati.

Gall tatŵ deinosor olygu, er enghraifft, y pŵer, nodwedd y mae deinosoriaid mawr fel Tyrannosaurus neu teimlad o ddarfodiadbythol, ond ar yr un pryd yn oesol.

I tatŵs deinosor, oherwydd diffyg cysylltiadau emosiynol neu sy'n gysylltiedig â gwerthoedd diwylliannol, nid ydynt yn bynciau cyffredin, felly maent yn addas ar eu cyfer tatŵ gwreiddiol ac allan o'r bocs. Gallwch fwynhau eich hun mewn dyluniadau lliwgar neu ddu a gwyn sy'n cynrychioli naill ai'r anifail cyfan neu'r sgerbwd yn unig am effaith sy'n debyg ffosiliau... Gallwch ddewis un arddull fwy realistig a manwlyn debyg i ddarluniau mewn llyfrau gwyddonol, neu arddull fwy arddulliedig a minimalaidd. 

4.7/5 - (4 pleidlais)