» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs annwyl yn seiliedig ar stori Harddwch a'r Bwystfil

Tatŵs annwyl yn seiliedig ar stori Harddwch a'r Bwystfil

Ymhlith y clasuron Disney mwyaf annwyl erioed, mae Beauty and the Beast yn un sydd, er gwaethaf eu gweld biliynau o weithiau, bob amser yn gwneud i mi freuddwydio! Felly heddiw byddwn yn siarad am tatŵs wedi'u hysbrydoli gan harddwch a'r bwystfil beth, Ca Va heb drwm, maen nhw'n hardd yn unig.

Wrth gwrs, fel pawb arall Tatŵs Disneymae hyd yn oed y rhai sydd wedi'u hysbrydoli gan Beauty and the Beast yn darlunio cymeriadau ac elfennau allweddol sy'n berthnasol i'r plot neu'r moesol olaf. Roedd y cartŵn hwn, a anwyd ym 1991, yn brawf go iawn i Disney: o’r plot gyda’i foesoldeb i’r cymeriadau, roedd Beauty and the Beast yn edrych yn debycach i ffilm na chartwn. Ymddengys mai'r cymeriad anoddaf i'w greu oedd y Bwystfil, a oedd, yn groes i'r hyn yr ydym wedi'i weld hyd at y pwynt hwnnw, yn gymeriad dirdynnol, blin ac emosiynol amlbwrpas iawn.

Beth all tatŵ wedi'i ysbrydoli gan harddwch a bwystfil ei olygu?

Un Harddwch a'r Bwystfil a ysbrydolodd y tatŵ gallai fod yn ffordd i gofio gwers bwysig iawn, sef yr un wers ag y dylai'r Bwystfil fod wedi'i dysgu'r ffordd galed: harddwch mewnol yw gwir harddwch. Er mwyn ei ddysgu, Belle, merch bur a deallus nad yw, er ei bod yn garcharor y Bwystfil, yn cael ei thwyllo gan ei gwedd a'i ymarweddiad llym, ac sydd o'r diwedd yn dod â chariad i'r castell stori dylwyth teg. Symbol o'r moesoldeb hwn, na chymerir yn ganiataol o bell ffordd, yw'r rhosyn enwog mewn cas arddangos gwydr. Mewn gwirionedd, fe wnaeth y Bwystfil gadw arddangosfa gydag un yn eiddgar rhosyn swynolsy'n colli ei betalau yn raddol. Unwaith y bydd pob petal yn cwympo, bydd y felltith yn caledu ac ni fydd y Bwystfil byth yn dod yn ddynol eto.

Felly y gwerth tatŵ rhosyn mae'n hollol glir: ar wahân i fod yn deyrnged i'r cartŵn hyfryd ac oesol hwn, mae'n ein hatgoffa nad yw hi byth yn rhy hwyr i gydnabod y gwir harddwch (mewnol), i garu neu newid ein bywyd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs croes: ystyr a delweddau a fydd yn eich ysbrydoli

Os ydych chi'n rhamantus neu'n freuddwydiwr, tatŵ wedi'i ysbrydoli gan harddwch disney a'r bwystfil heb os, mae'n ffordd wreiddiol a barddonol i ddangos hyn. Mae gan y cartŵn lawer o syniadau ar gyfer tatŵs lliwgar a thrawiadol, er enghraifft, y llun ar y gwydr a welwch ar ddechrau'r ffilm.

4.6/5 - (12 pleidlais)