» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵau morfeirch annwyl: llun ac ystyr

Tatŵau morfeirch annwyl: llun ac ystyr

Ydych chi erioed wedi bod yn ddigon ffodus i weld morfeirch? Mae'r creadur swil, lliwgar ac ychydig yn ddoniol hwn, sy'n well ganddo lynu wrth y moroedd llawn cwrel, yn aml yn cael ei ddewis ar gyfer paratoi prydau blasus. tatŵau morfeirch... Mae hyn oherwydd bod morfeirch nid yn unig yn giwt, ond mae ganddyn nhw lawer o ystyron cadarnhaol hefyd. Dewch i ni ddarganfod gyda'n gilydd!

Beth yw ystyr tatŵ morfeirch?

Mae morfeirch, fel y mwyafrif o anifeiliaid, yn ddyledus i lawer o'i werth i ddiwylliannau a chwedlau hynafol. Roedd y Groegiaid, er enghraifft, yn ystyried y morfeirch yn greadur symbol o'r duw môr Poseidon, ac, felly, nerth a nerth personoledig. Credai pobl hynafol Ewrop fod morfeirch yn cludo eneidiau morwyr i'r bywyd ar ôl, gan eu rhoi Amddiffyn ar eu taith olaf. Ar y llaw arall, i'r Tsieineaid, roedd y ceffyl yn dipyn o ddraig fôr, ac am y rheswm hwn, dangosodd barch at ei gryfder a'i alluoedd. dewch â lwc dda i bawb a'u cyfarfu.

Yn lle, mae ystyron eraill yn cyfeirio at "gymeriad" yr anifail dyfrol hwn. Mae eu anian feddal a'u symudiad tawel yn y dŵr yn gwneud ichi feddwl am amynedd, bodlonrwydd и dim pryderon... Gallwn ddweud hefyd, yn wahanol i lawer o'u cymdogion dyfrol, nad ydyn nhw wedi cael newidiadau corfforol amlwg dros y milenia diwethaf: fel petaen nhw wedi newid yn llwyr. hapus gyda sut maen nhw ac o ble maen nhw'n dod, gan ddysgu gwers eithaf gwerthfawr inni!

Ynghyd â'r gwrthwynebiad hwn i newid ac agwedd hamddenol tuag at gynnydd, mae yna agweddau megis ystyfnigrwydd ac anhyblygrwydd... Er enghraifft, pan fydd y môr yn mynd yn arw a'r ceryntau'n dwysáu, mae'r morfeirch yn defnyddio ei gynffon i angori ei hun yn gadarn ar graig neu gwrel. A siarad yn ffigurol, mae tatŵ gyda morfeirch yn personoli yn yr ystyr hwn y dyfalbarhad a'r dyfalbarhad y mae person yn dod yn gysylltiedig â nod, prosiect neu freuddwyd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs micro-finimalaidd anhygoel John Boy

Agwedd ddiddorol arall ar yr anifail hwn yw ei persbectif... Mewn gwirionedd, mae gan forfeirch olwg craff iawn, sy'n gallu symud yn annibynnol. Felly, mewn ystyr symbolaidd, mae'r morfeirch yn personoli'r gallu i fod yn bell-ddall, yn sylwgar o'n hamgylchedd, mae'n ein hatgoffa pan fydd y sefyllfa'n gymylog, y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw cael ynghlwm wrth rywbeth solet ac edrych yn ofalus o gwmpas, cael persbectif newydd ar bethau.

4.6/5 - (10 pleidlais)