» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs hyfryd wedi'u hysbrydoli gan Bambi

Tatŵs hyfryd wedi'u hysbrydoli gan Bambi

Bambi Efallai mai hwn yw un o'r cartwnau Disney a achosodd y rhaeadr fwyaf o ddagrau mewn hanes. Mae ei stori, a adroddwyd gan Disney ar y sgrin ym 1942, ond a genhedlwyd gan yr awdur o Awstria, Felix Salten, yn sôn am ceirw cynffon-wen a'i ffrindiau: Thumper, cwningen giwt â thrwyn pinc, Fiore (sothach) a Falina, ffa sy'n dod yn gydymaith Bambi yn ddiweddarach.

Fel pob tat Disney, Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Bambi gallant yn amlwg fod yn deyrnged i stori neu gartwn, ond gallant hefyd fod yn gyfeiriad at ddigwyddiadau cyffredin gyda'r rhai a ddigwyddodd i'r prif gymeriad. A. tatŵ gyda Bambi er enghraifft, gall symboleiddio colli rhywun annwyl.

Gadewch i ni ei wynebu, mae'r foment y mae Bambi yn colli ei fam yn dorcalonnus.

Ond nid yn unig hynny: gelwir Bambi hefyd yn "Principino", oherwydd un diwrnod bydd yn etifeddu gan ei dad, Grand Duke of the Forest, y swydd amddiffynwr y goedwig... Fel tatŵs ceirw, gall tatŵs Bambi gynrychioli hefyd caredigrwydd, gras a rhagwelediadond yn yr achos hwn mae tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Bambi hefyd yn cynrychioli cariad at natur ac amddiffyniad.

Mae gan Bambi stori gariad dyner iawn gyda Falina hefyd. Mae Falina yn gymeriad pwysig iawn yn stori Bambi: roedd Walt eisiau i'w lygaid, y mwyaf realistig yn y ffilm gyfan, gyfleu'r un deallusrwydd a symlrwydd ag y mae Falina yn ateb llawer o gwestiynau Bambi ag ef. A. felly gall y tatŵ Bambi a Falin gynrychioli stori garu wych., neu berson a'n tywysodd yn gariadus i'r cyfeiriad cywir.

Yn olaf ond nid lleiaf, mae yna tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Thumper a Flower, Ffrindiau Bambi. Tamburino cwningen giwt iawn gyda thrwyn pinc, iawn bywiog a di-hid. Llawer llai craff na Bambi, mae'n cael trafferth i'w dywys ar ôl iddo golli ei fam. Fiore yn lle, mae'n sothach gwrywaidd swil iawn, sy'n rhan o jôc ddoniol iawn lle mae Bambi yn dysgu'r geiriau'n ddiwahân gan alw'r glöyn byw a'r sothach yn "Flower."

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs bach gyda blodau, syniadau a lluniau

Un Tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Thumper, gall symboleiddio rhan o'n cymeriad, neu gall fod yn gysegriad i berson sydd wedi bod yn fentor yn ein bywyd. A. Tatŵ blodau yn lle, mae'n personoli swildod, tynerwch, a gonestrwydd.

4.8/5 - (11 pleidlais)