» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ gwas neidr hyfryd: llun ac ystyr

Tatŵ gwas neidr hyfryd: llun ac ystyr

Gweision y Neidr: Yn anffodus, nid oes llawer o weision y neidr yn y ddinas, ond mae'n rhaid i chi gamu'n ôl ychydig a mynd i le gyda dŵr, boed yn fôr neu'n llyn, i'w gweld. Mae'r creaduriaid hyn yn ysgafn iawn ac yn amrywio o ran maint. Mae eu lliwiau'n amrywio'n fawr, o las i wyrdd i goch, ac mae'n wych eu gweld nhw'n hedfan dros y dŵr. O ystyried y nodweddion hyn, nid yw'n anarferol gweld duwiau. tatŵ gwas y neidr.

Beth yw ystyr tatŵs gwas y neidr? Mae tatŵs gwas y neidr yn cymryd eu hystyr i raddau helaeth o ddiwylliannau Asiaidd a Brodorol America. Fel llawer o anifeiliaid asgellog, mae'r gwas neidr hefyd yn ei gynrychioli newid, rhyddid, rhagwelediad... Mae adenydd gweision y neidr yn gwybod yn iawn sut i godi'r newid lleiaf yn y gwynt, ac mae hyn yn caniatáu iddynt roi rhybudd cynnar o law neu storm.

Ond nid dyna'r cyfan. I fod yn anifeiliaid sy'n byw wrth y dŵr ac felly hefyd yn cynrychioli'r isymwybod, meddyliau, breuddwydion. Hefyd, mae gweision y neidr yn brydferth ond mae ganddyn nhw hyd oes byr, ac yn achos tatŵ, gallai hyn olygupwysigrwydd byw eich bywyd i'r eithaf... Fel pryfed daearol sydd ddim ond yn byw yng nghyffiniau dŵr, mae gweision y neidr hefyd yn cynrychioli’r cysylltiad rhwng daear a dŵr, mewn ystyr ysbrydol, yr undeb rhwng meddyliau anghyffyrddadwy (dŵr) a pherthnasedd y byd (daear). Yn fyr, mae gweision y neidr yn ein dysgu na ddylem byth aros ar yr wyneb, ond y dylem archwilio, mynd ymhellach, i ddyfnderoedd ein meddwl.

Mae yna hefyd ddywediad am weision y neidr, yn ôl yr hyn y mae gwas neidr wedi'i osod ar y croen yn ymweliad gan gariad coll.

4.7/5 - (3 pleidlais)