» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs Bach wedi'u hysbrydoli gan Peter Pan: 27 Syniad Ysbrydoledig

Tatŵs Bach wedi'u hysbrydoli gan Peter Pan: 27 Syniad Ysbrydoledig

Cynnwys:

Yn gynharach buom yn siarad Tatŵs Disney Fodd bynnag, mae'n werth stopio tatŵs wedi'u hysbrydoli gan rai ffilmiau animeiddiedig fel Peter Pan! Roedd y bachgen hwn, wedi'i wisgo mewn gwyrdd, gyda llygaid bywiog a chyfrwys, ond, yn anad dim, yn gallu hedfan, yn dathlu plentyndod llawer ohonom.

Ystyr tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Peter Pan

Roedd Peter Pan eisiau byth tyfu i fyny, byth dod yn oedolion, ond yn anffodus, mae'n rhaid i ni i gyd dyfu i fyny ar ryw adeg ... y fantais yw, wrth inni ddod i oed, fodd bynnag, y gallwn wneud tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Peter Pan, yr arwr bach a ddysgodd i ni pa mor bwysig ydyw breuddwydio a chredu ynoch chi'ch hun... Heb os, y dyluniadau mwyaf poblogaidd ar gyfer y cartŵn hwn yw silwetau a llythrennau.

Yn yr achos hwn, mae silwetau yn arbennig o briodol oherwydd, yn ogystal â rhoi'r gallu i ni greu tatŵ bachmaent hefyd yn unol â'r ffilm i raddau helaeth. Mewn gwirionedd, mae'r olygfa lle mae Peter yn ffraeo gyda'i gysgod drwg yn hysbys iawn. Silwét enwog iawn arall yw'r silwét Tinker Bell, neu Tinkerbell... Tinker Bell yw ffrind tylwyth teg bach Peter Pan a'i gynghreiriad yn Neverland. Mae cymeriad y creadur gwych hwn yn adnabyddus, ond nid yn hollol docile: ar ôl cwympo mewn cariad â Peter Pan, yn sicr nid yw Tinkerbell yn sbario ei genfigen at Wendy, y ferch sy'n cyfeilio i Peter ar ei anturiaethau!

Dyfyniadau Tatŵ Peter Pan

Yn y cartŵn, yn ogystal ag yn y ffilmiau a ddaeth allan yn ddiweddarach, mae yna hefyd lawer o ymadroddion sy'n addas ar gyfer un. Tatŵ yn arddull Peter Pan gyda llythrennau... Ymhlith yr enwocaf rydyn ni'n ei ddarganfod:

• "Yr ail seren o'r dde ac ymhellach yn syth tan y bore"

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ i fam, llawer o syniadau y bydd hi'n eu caru hefyd!

• “Peidiwch byth â stopio breuddwydio, dim ond y rhai sy'n breuddwydio sy'n dysgu hedfan”

• "Peidiwch byth â thyfu i fyny" neu "Peidiwch byth â thyfu i fyny"

• "Dewch o hyd i'ch meddyliau hapus"

Syniad tatŵ da iawn arall i Peter Pan yw cael tatŵ. dwy seren fach lachar... Mewn gwirionedd, yn y cartŵn, gallwch weld y ddwy seren yn amlwg yn nodi'r llwybr i Neverland yn y driniaeth ryfedd honno y mae Peter yn ei rhoi i Wendy, gan ddweud, "Ail seren o'r dde, ac yna i'r bore."

Yn fyr, os nad ydych wedi stopio breuddwydio, pe bai ychydig yn ddrwg gennych dyfu, Mae tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Peter Pan yn bendant ar eich cyfer chi.

Os oeddech chi'n hoffi'r tatŵs hyn, darllenwch Tatŵs Bach a Ffeminaidd, 150 o luniau a syniadau i syrthio mewn cariad â nhw.

4.5/5 - (8 pleidlais)