» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs crwn, beth maen nhw'n ei olygu a delweddau

Tatŵs crwn, beth maen nhw'n ei olygu a delweddau

O'r holl datŵau geometrig, efallai tatŵ cylch nhw yw'r symlaf a'r pwysicaf, ond ar yr un pryd y cyfoethocaf o ran ystyr. Mae am ei symlrwydd. Mae'r cylch yn ffigur geometrig hynafol sydd wedi'i ddefnyddio ers y cyfnod cynhanesyddol ac am reswm: mae'r prif gyrff nefol yn siâp crwn, yn ogystal ag irises a disgyblion y person sy'n sefyll o'n blaenau. Fodd bynnag, dros y canrifoedd, mae'r cylch bron yn unfrydol wedi bod yn symbol o'r cyfanwaith yn bennaf, globality pethau, anfeidredd ac yn perthyn i un bydysawd.

Il Ystyr y tatŵ cylch gall amrywio yn dibynnu ar amrywiol ffactorau, megis y diwylliant rydyn ni'n dod ohono, yr amgylchiadau rydyn ni'n mynd drwyddynt, neu ddehongliad personol o'r ffigur hwn. Un o ystyron mwyaf cyffredin cylch yw ailddigwyddiad... Mewn gwirionedd, mae cylch yn llinell barhaus y gellir ei thynnu yn anfeidrol mewn cylch. Gyda hyn mewn golwg, mae tatŵ cylch yn symbol o natur gylchol bywyd a'i ddigwyddiadau, neu ei deimladau anfeidredd.

Yn aml iawn, ymhlith rhai pobl hynafol Gogledd America, roedd y cylch yn symbol o'r haul, y lleuad a'i merched (sêr). Fodd bynnag, mae Indiaid America bob amser wedi rhoi pwys mawr ar elfennau naturiol, felly roedd hyd yn oed y cylch, symbol o gyrff nefol, hefyd yn cynrychioli egni ac ysbrydolrwydd.

I'r Celtiaid, roedd y cylch yn symbol o amddiffyniad yn ogystal â gofod a threigl amhrisiadwy amser.

Mewn symbolaeth Tsieineaidd cylch yw siâp yr awyr ac mae'r ddaear wedi'i marcio â sgwâr y tu mewn iddi. Mewn rhai gweithiau gallwch weld y defnydd o gylch a sgwâr fel trosiad undeb nefoedd a daear, yn annheg ac yn ddaearol.

Fel y dywedasom ar y dechrau, yr wyf i tatŵ cylch maen nhw hefyd yn cynrychioli'r undebcael eich cynnwys mewn rhywbeth. Meddyliwch, er enghraifft, am sut y cawsoch eich dysgu i gynrychioli setiau yn yr ysgol: roedd popeth a ddaeth i mewn i'r cylch yn rhan o'r cyfan, yn perthyn iddo. A. tatŵ cylch felly, gall fod yn ffordd wreiddiol i fynegi ymdeimlad o berthyn i rywbeth neu rywun, neu, trwy gylch gwag neu hanner agored, i nodi absenoldeb y cysylltiad hwn.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ i fam, llawer o syniadau y bydd hi'n eu caru hefyd!

4.6/5 - (7 pleidlais)