» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ hummingbird hardd: ystyr a llun

Tatŵ hummingbird hardd: ystyr a llun

Cynnwys:

Mae'r rhain yn adar anarferol o fach ac ysgafn, ond yn hynod ar yr un pryd: aderyn plymio nhw yw'r unig rai sy'n gallu hedfan yn ôl, ac maen nhw'n llwyddo i esgyn yn yr awyr, gan fflapio'u hadenydd ar gyfradd o 25 ergyd yr eiliad! Yn ogystal, mae gan hummingbirds blymio lliwgar iawn gyda lliwiau llachar ac weithiau disylw. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud y hummingbird yn anifail egnïol a siriol iawn! Felly, ni ddylai fod yn syndod mai hummingbirds yw'r thema o ddewis ar gyfer llawer o ddyluniadau tatŵ!

Tatŵ Hummingbird mewn gwirionedd, maent bellach yn rhan o "glasuron" tatŵio, yn enwedig ymhlith y gynulleidfa fenywaidd. Felly os ydych chi'n meddwl am datŵ hummingbird hefyd, byddwch chi'n falch o wybod bod eu hystyr yn llawn syrpréis hefyd. Gawn ni weld pa ystyr sy'n cael ei briodoli i'r aderyn bach ciwt hwn.

Ystyr y tatŵ hummingbird

Yn gyntaf oll, mae'n ddefnyddiol gwybod bod hummingbirds wedi bod symbol o ffyniant a bywyd... Er enghraifft, cerfiodd yr Aztecs talismans a thotemau siâp hummingbird fel y byddai gan y sawl sy'n gwisgo'r eitem egni ychwanegol, o'r ystafell wely i faes y gad! Ond nid dyna'r cyfan: yn Saesneg, gelwir hummingbirds hefyd "Aderyn Cariad" ac nid cyd-ddigwyddiad yw hyn: hummingbird yn symbol o lawenydd a chariad, dewisir yr anifail fel cynrychiolydd Jamaica ac mae'n eicon cydnabyddedig o'r Caribî.

Mae chwedl hynafol a adroddir gan Americanwyr Brodorol yn dweud sut y cafodd hummingbirds eu geni: dywedir iddynt gael eu creu gan frân, gan ddechrau gyda blodau llachar a oedd yn blodeuo yn y gwanwyn. Wedi hynny, rhoddodd y gallu i'r creaduriaid hyn hedfan a esgyn, fel "pelydrau'r haul trwy ddeilen coed." Yn llawn diolchgarwch, aeth hummingbirds o flodyn i flodyn, gan ddiolch iddynt am eu gras a’u harddwch, gan ddangos pa mor giwt a ffraeth yw hummingbirds bach egnïol.

Yn ychwanegol at y gwerthoedd yr ydym eisoes wedi siarad amdanynt, er enghraifft, bywiogrwydd a chariadGall y tatŵ hummingbird fod ag ystyron eraill, er enghraifft adnewyddiad, teyrngarwch, ysbryd rhydd ac yn chwareus ac yn olaf angerdd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs rhyfeddol wedi'u hysbrydoli gan gelf Gustav Klimt

Arddulliau tatŵ Hummingbird

Mae'r amrywiadau o datŵ hummingbird yn ddiddiwedd fel bob amser. Gyda'i blymiad lliwgar a bywiog nodweddiadol, mae hummingbirds yn bwnc perffaith ar gyfer tatŵ lliwgar, ond does dim byd yn eich rhwystro rhag cael tatŵ mwy darostyngedig gyda dyluniad yn darlunio silwét yr anifail yn unig.

4.3/5 - (3 pleidlais)