» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ caligraffig llawrydd: lluniau, syniadau, syniadau

Tatŵ caligraffig llawrydd: lluniau, syniadau, syniadau

Mae gan bob un ohonom ddyfynbris o lyfr neu ffilm, neges neu ymadrodd o'r galon yr ydym yn ei gario gyda ni ar hyd ein hoes, ac felly mae llawer yn penderfynu cael tatŵ gyda'i delwedd. Mae yna amrywiaeth eang o arddulliau caligraffeg i ddewis ohonynt, ond yr un sy'n adlewyrchu goddrychedd a gwerth tatŵ orau yw caligraffeg llawrydd.

caligraffeg tatŵ â llaw maent yn arbennig o brydferth oherwydd gallant fod yn negeseuon go iawn wedi'u hysgythru ar y croen gan rywun rydyn ni'n eu caru: rhai tatŵs mewn llawysgrifen mae'r rhain yn ymadroddion a adawyd i anwyliaid cyn marwolaeth, mae eraill yn llofnodion neu'n gysegriadau i blant y penderfynodd y tad neu'r fam eu tatŵio, gan ddefnyddio'r caligraffeg ystumiedig sy'n nodweddiadol o blant.

Mae tatŵs llythrennu â llaw yn ddelfrydol os ydych chi'n chwilio am datŵ hynod unigryw a gwreiddiol. Mewn gwirionedd, mae gan bob un ohonom ein caligraffi ein hunain, math o farc nodedig, ac, fel y gwyddoch, mae ein harddull ysgrifennu yn datgelu ei gymeriad mewn sawl ffordd.

4.5/5 - (8 pleidlais)