» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Delweddau ac ystyr tatŵ teigr

Delweddau ac ystyr tatŵ teigr

Cynnwys:

O'r holl anifeiliaid, efallai bod y teigr yn un o'r rhai mwyaf trawiadol: mae mor fawreddog a chain ag y mae'n beryglus. O ystyried harddwch y feline hwn a'i boblogrwydd ledled y byd, mae llawer o bobl yn dewis y teigr ar gyfer eu tat. Tatŵ teigr mewn gwirionedd, maen nhw'n dod mewn gwahanol arddulliau, sy'n addas ar gyfer gwahanol bwyntiau o'r corff a gyda gwahanol ystyron, yn dibynnu ar y diwylliannau, yr eiliad hanesyddol a'r canfyddiad personol sy'n gysylltiedig â'r anifail hwn.

Beth yw ystyr tatŵ teigr?

Fel y dywedasom, mae llawer yn dibynnu ar y diwylliant a'r man lle'r ydym ni. Mae canfyddiadau Tsieineaidd a Japaneaidd o'r teigr mewn gwirionedd yn wahanol iawn i ganfyddiadau'r Gorllewin. Os i ni, mewn gwirionedd, y llew yw brenin diamheuol y goedwig, yna yn y Dwyrain, yn lle'r Teigr, mae'n dwyn y teitl chwedlonol hwn. Ar gyfer gwledydd Asiaidd, mae'r teigr yn anifail pwysig iawn y mae'n ei gynrychioli. breindal ac uchelwyr, nid yn unig oherwydd ei gryfder, ond hefyd oherwydd bod natur ei hun yn ei roi yn safle "arweinydd pob anifail." Gyda'r nodweddion hyn, mae'r teigr yn Tsieina hefyd yn symbol cryfder, egni, ceinder ac anrhagweladwyedd.

Yn ogystal, yn ôl y traddodiad dwyreiniol, mae yna wahanol fathau o deigrod, y mae gan bob un ei ystyron ei hun, sy'n ddefnyddiol i adnabod a priori os ydych chi'n mynd i gael tatŵ teigr. Yn benodol, y rhain yw:

• Teigr gwyn: Mae'r anifail prin hwn, a ystyrir yn aml, yn anifail mytholegol, mewn gwirionedd mae'n bodoli ac fe'i gelwir yn deigr Siberia. Mae'r feline mawreddog hwn yn crynhoi elfennau metelaidd yr hydref ac yn cŵl.

• Teigr Du: Yn y cysgod hwn, mae'r teigr yn cynrychioli gaeaf a dŵr, ond byddwch yn ofalus. Ar gyfer diwylliant y Dwyrain, mae'r gaeaf yn golygu marwolaeth, ac mae dŵr yn golygu bywyd.

Mwy ar y pwnc:  50 gair mewn ieithoedd eraill ar gyfer y tatŵ gwreiddiol [Diweddarwyd!]

• Teigr Glas: mae'n amlwg nad yw'n bodoli o ran ei natur, ond yn ôl traddodiad mae'n symbol o'r gwanwyn, ffrwythlondeb a bywiogrwydd.

• Teigr coch: yn cynrychioli haf, egni glân, tân. Felly, os caiff ei gam-drin, gall hefyd fod yn niweidiol.

• Teigr melyn neu oren: Dyma deigr clasurol yn y traddodiad, yn personoli'r haul. Hi yw arweinydd anifeiliaid, brenhines ddiamheuol natur, mewn gwirionedd ac mewn myth.

Yn fwy cyffredinol, mae'r teigr hefyd yn symbol lwc, cyfoeth a ffyniant. O ganlyniad, mae hwn yn anifail sydd â nodweddion positif yn bennaf, tatŵ sy'n cario bagiau pwysig sy'n llawn traddodiad.

Arddulliau Tatŵ Teigr

GLI arddulliau tatŵ teigr maent yn ddiddiwedd. A. Tatŵ "clasurol" dyma'r un a fenthycwyd o baentiadau dwyreiniol, gyda theigrod â genau chwyddedig, sinuous, yn eistedd ar greigiau neu wedi'u hamgylchynu gan ddail bambŵ sgleiniog. Gallai opsiwn modern iawn fod arddull dyfrlliw, sy'n gwneud y lluniad ei hun yn fwy cymhleth, ysgafn a deinamig. Ar y llaw arall, mae'r portreadau'n gyfareddol iawn, mae eu harddull realistig yn rhoi'r argraff y gall y teigr ddod yn fyw a dod yn fyw o'r croen ar unrhyw adeg.

4.7/5 - (10 pleidlais)