» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Ystyr diddorol tatŵs cigfran

Ystyr diddorol tatŵs cigfran

Efallai ei fod oherwydd ei blymiad du neu oherwydd ei ddefnydd mewn ffilmiau, ond mae'r frân yn anifail sy'n fy swyno'n fawr. YR tatŵs frân ni ddylid eu cymryd yn ysgafn: mae'r aderyn hwn wedi bod yn brif gymeriad chwedlau a chwedlau llenyddol ers yr hen amser, ac mae ei symbolaeth yn wirioneddol arbennig a chyfoethog.

Beth yw ystyr tatŵs cigfran? Yn anad dim, roedd ei blymiad jet-du, ei gracio ominous a'i ddeiet yn seiliedig ar gerbydau yn gwneud y frân yn anifail arbennig o addas ar gyfer myth a chwedl. Rhaid dweud, oherwydd y nodweddion a grybwyllir uchod, bod y frân yn aml yn gysylltiedig â marwolaeth ac enaid. I roi ychydig o enghreifftiau, mae'n eithaf cyffredin yn Sweden mai bwganod yw ysbrydion pobl sydd wedi'u lladd. Fodd bynnag, mae gan bob diwylliant ei gysyniad ei hun o brain, felly gadewch inni edrych ar y gwahanol rai gyda'i gilydd. tatŵ frân ystyr ar gyfer gwahanol ddiwylliannau.

Ym mytholeg Gwlad Groeg, mae brain yn gysylltiedig â'r duw Apollo, duw proffwydoliaeth. Roeddent hefyd yn symbolau o lwc dda a negeswyr y duwiau yn y byd marwol. Yn ôl mytholeg, anfonodd Apollo gigfran wen i ysbïo ar ei annwyl Koronis. Dychwelodd y frân, fodd bynnag, â newyddion drwg oherwydd nad oedd Coronis yn ffyddlon ac fe gosbodd Apollo, mewn dicter, y frân trwy losgi ei blu. Dywedir mai am y rheswm hwn y mae brain heddiw yn ddu fel glo.

Gyda hyn mewn golwg, tatŵ frân gall symboleiddio rhagwelediad neu awydd i gadw mewn cysylltiad ag anwylyd sydd wedi marw. Ar y llaw arall, fodd bynnag, tatŵ frân ddu gall gynrychioli diniweidrwydd a theyrngarwch.

Ymhlith y bobloedd Germanaidd, roedd y duw Odin yn aml yn gysylltiedig â chigfrain. Ym mytholeg y Llychlynwyr, darlunnir Odin ynghyd â dau gigfran, Huginn a Munin, sy'n gwasanaethu fel llygaid a chlustiau'r duw, yn y drefn honno. Ond rydw i hefyd yn hoffi ei feddyliau a'i gof. Yn ogystal, bob dydd, mae dwy brain yn hedfan o amgylch y deyrnas ac yn cludo newyddion a negeseuon i Odin.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs anfeidredd: syniadau ac ystyr gwreiddiol

Mae cigfrain sy'n bwyta carw yn gysylltiedig mewn llawer o ddiwylliannau â rhyfelfel sy'n wir gyda'r traddodiad Celtaidd. A. tatŵ frân ddu Wedi'i ysbrydoli gan ddiwylliant Celtaidd, gallai gynrychioli ysbryd dewr, angerddol a rhyfelgar.

Hyd yn oed i Indiaid America, mae'r gigfran yn chwarae rhan hynod o fri. Mewn gwirionedd, i lawer o lwythau Indiaidd, mae'r frân yn greadur mytholegol yntarddiad creadigaeth y byd... Fodd bynnag, fe'i disgrifir hefyd fel anifail â deallusrwydd a chyfrwystra soffistigedig. Really, tatŵ frân wedi'i ysbrydoli gan chwedlau Brodorol America gallai bersonoli cymeriad hael, anhunanol a deallus, ond ar yr un pryd yn gyfrwys, craff a dirnadaeth.

Un tatŵ frân Felly, gall fod â llawer o ystyron, fwy neu lai hynafol, a all ei wneud yn datŵ arbennig, unigryw a dwfn. Yn amlwg, gall pawb roi eu hystyr eu hunain i'w hunain tatŵ frânFodd bynnag, oherwydd ei fod yn greadur sy'n cael ei wylio a'i edmygu mor agos gan bobl a diwylliannau ledled y byd ac ym mhob oedran, gall darganfod yr holl symbolau a anwyd o amgylch yr anifail hwn wneud y tatŵ hyd yn oed yn fwy gwreiddiol a phwysig.

4.8/5 - (11 pleidlais)