» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Syniadau Tatŵ wedi'u Ysbrydoli gan Stori Deganau

Syniadau Tatŵ wedi'u Ysbrydoli gan Stori Deganau

Cynnwys:

24 mlynedd ar ôl rhyddhau'r bennod gyntaf, mae Toy Story 4 allan o'r diwedd ym mis Mehefin!

Mae'r cartŵn hwn wedi goresgyn gofod arbennig yng nghalonnau cynulleidfaoedd bach a mawr yn llwyr, ac fel sy'n digwydd yn aml gyda llwyddiannau sinematig, mae llwyth o syniadau bob amser ar gyfer tatŵs unigryw a gwreiddiol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod Syniadau tegan wedi ysbrydoli syniadau tatŵ (a'u hystyron posib), mae'n rhaid i chi ddal ati i ddarllen!

Syniadau Tatŵ Stori Deganau

Os ydych chi'n chwilio am datŵ unigryw, hwyliog, cofleidiol, ac o bosib i'w rannu â rhywun arbennig, mae tatŵs Toy Story yn ddewis da iawn.

Heblaw am brif gymeriadau enwocaf y stori hon, fel Woody a Buzz Lightyear, mae yna lawer o gymeriadau sydd, fel teganau, yn meddu ar estheteg sy'n atgoffa rhywun ohonyn nhw plentyndod lliwgar a di-law... Meddyliwch am Mr Potato, sydd â stori garu gyda Mrs. Potato, banc pigog sylwgar Hamm, y Rex siriol a llawer o rai eraill.

Ystyr tatŵ wedi'i ysbrydoli gan hanes teganau

Mae unrhyw un sy'n adnabod plot Toy Story yn gwybod mai prif thema'r cartŵn hwn ywcyfeillgarwch... Y cyfeillgarwch rhwng Woody ac Andy, rhwng Woody a Buzz, y cyfeillgarwch cyffredinol sy'n bodoli rhwng teganau Andy, ac ati.

Mae tatŵ wedi'i ysbrydoli gan degan yn syniad gwych os ydych chi'n chwilio amdano tatŵ cyfeillgarwch!

Yn ychwanegol at y tatŵ gwrogaeth yn darlunio cymeriadau sydd eisoes yn cynrychioli cyfeillgarwch pur a diamod, mae yna hefyd rai sy'n well ganddynt tatŵio dyfyniad gan Toy Story. Un o'r rhai enwocaf ac sy'n dod i'r meddwl ar unwaith gyda'r teitl syml Toy Story yw "Fe wnaethoch chi ffrind ynof fi"sef teitl y gân a oedd yn drac sain ar gyfer y Toy Story cyntaf ym 1995.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ llyncu syfrdanol - llun ac ystyr

Os ydych chi, fel fi, yn gefnogwr o'r cartŵn hwn, gwn eisoes eich bod wedi llunio'r gân ryfeddol hon, felly dyma ddolen gyflym i wrando arni eto:

Ymadrodd enwog arall sy'n addas ar gyfer tatŵ Toy Story: "I anfeidredd a thu hwnt." Efallai y credwch nad ymadrodd am gyfeillgarwch yn unig yw hwn, ond nid ydyw.

Mae'r llinell hon, y mae Buzz Lightyear yn ei hailadrodd sawl gwaith trwy gydol y ffilm gyntaf, yn symbol o'r cyfeillgarwch rhwng Buzz a Woody!

Beth bynnag, mae "tuag at anfeidredd ac nid yn unig" hefyd yn datŵ hardd i gyplau neu rhwng ffrindiau, mae hwn yn addewid awydd i gyflawni nodau gwych ar y cyd.

I'r rhai nad ydyn nhw wedi gweld Toy Story 4 eto (ac os nad ydych hyd yn oed wedi gweld y straeon teganau blaenorol, cywilydd arnoch chi! Ei gael nawr!) dyma'r trelar:

Stori Deganau 4 - Trelar Newydd gyda'r lleisiau Eidalaidd swyddogol
4.4/5 - (10 pleidlais)