» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Syniadau tatŵ pili pala: llawer o luniau ac ystyron

Syniadau tatŵ pili pala: llawer o luniau ac ystyron

Cynnwys:

Tatŵ pili pala mae hwn yn glasur nad yw erioed wedi mynd allan o ffasiwn, ac mae gloÿnnod byw yn aml yn destun llawer o datŵs "cyntaf", oherwydd eu bod yn dyner, yn fenywaidd, wedi'u ffrwyno.

Mae hefyd yn eitem amlbwrpas iawn sy'n addas ar gyfer llawer o leoliadau, er mai'r ardal ysgwydd / cefn yw'r mwyaf poblogaidd o hyd.

Beth mae tatŵ pili pala yn ei olygu?

Mae gan y glöyn byw oes fer, ond o hyd cyfoethog a chyfoethog. Mewn gwirionedd, yn ystod ei fywyd, mae'n mynd trwy un o drawsnewidiadau mwyaf radical natur, gan drawsnewid o gocŵn yn greadur rhyfeddol gydag adenydd aml-liw mewn cyfnod eithaf byr. Felly, mae gloÿnnod byw yn aml yn gysylltiedig â Aileni и newid... Mewn diwylliant Catholig, mae'r glöyn byw yn cynrychioli atgyfodiad ac esgyniad i'r nefoedd.

Il Ystyr tatŵ pili pala fodd bynnag, mae'n mynd yn ôl i amseroedd cynharach fyth, yn fwy manwl gywir i Wlad Groeg Hynafol. Daw'r gair "pili pala" o'r Groeg mewn gwirionedd "Psyche» enw duwies yr enaid... Mewn gwirionedd, mae llawer o ddarluniau yn darlunio Psyche gydag adenydd glöyn byw hardd, ac yn ôl mytholeg Gwlad Groeg, fe syrthiodd yn wallgof mewn cariad ag Eros, duw heddwch.carunwydau a dyheadau.

Mae'r glöyn byw hefyd yn symbol o natur oherwydd ei harddwch ysgafn ac annheg iawn, ond hefyd yn symbol o natur. gras, caredigrwydd, tynerwch a benyweidd-dra. tatŵ pili pala felly, maent nid yn unig yn brydferth ac yn addas ar gyfer eich “tatŵ cyntaf”, ond mae iddynt hefyd ystyr dwfn a phersonol iawn.

Darllenwch Hefyd: Tatŵau Pili-pala 3D annwyl

Beth yw'r trefniant gorau ar gyfer tatŵ pili pala? 

Mae glöyn byw yn bwnc amlbwrpas iawn. Heb os, y lleoliad mwyaf poblogaidd yw'r ysgwydd a'r cefn, ond nid oes unrhyw beth yn eich rhwystro rhag gosod tatŵ pili pala hefyd ar fysedd, traed, fferau a choesau. Bydd y canlyniad bob amser yn dyner ac yn fenywaidd iawn.

Mwy ar y pwnc:  29 tatŵ Calan Gaeaf nad ydyn nhw'n codi ofn o gwbl

4.7/5 - (13 pleidlais)