» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs grŵp: syniadau gwreiddiol ac ystyr

Tatŵs grŵp: syniadau gwreiddiol ac ystyr

Roedd yn ffasiynol iawn 10-15 mlynedd yn ôl, I. tatŵ band maent hefyd yn profi eiliad o boblogrwydd cynyddol! Enghraifft oedd Dybala, a oedd gyda'i tatŵ braich dwbl ysbrydoli nifer enfawr o gefnogwyr! Trwy datŵ rhwymyn, rydym yn golygu tatŵs sydd, fel breichledau, yn lapio rhan o'r corff, amlaf am resymau ymarferol amlwg - aelod. Yn ogystal â bod yn hawdd eu cuddio o dan ddillad, gallant fod yn fwy neu'n llai cynnil i greu effaith synhwyrol, neu wedi'u haddurno mewn fersiynau gwreiddiol iawn: blodau, tirweddau a wneir gan ddefnyddio'r dechneg pwyntoledd, saethau, strôc brwsh, ac ati.

Ystyr tatŵs grŵp

Er gwaethaf y ffaith bod hwn yn datŵ syml a thaclus iawn, mae gan tatŵs grŵp nifer o ystyron sy'n ddefnyddiol eu gwybod cyn i chi ei dderbyn. Er enghraifft, mae gwregys du sy'n cael ei wisgo ar fraich fel arfer yn symbol o alaru, yn union fel y gwregys brethyn du traddodiadol. Mae tatŵ o'r fath, gan ei fod yn barhaol, yn cynrychioli galar tragwyddol ac yn atgof cyson o berson coll.

Un tatŵ weiren bigog yn lle hynny mae'n cyfeirio at Gristnogaeth a dioddefaint Crist, sydd hefyd yn golygu ffydd, gobaith ac iachawdwriaeth... Mae'r gangen o goeden geirios sy'n amgylchynu braich neu goes symbol o fenyweidd-dra, cariad a dewrder yn ôl diwylliant Tsieineaidd, balchder yn Hawaii a byrhoedledd bywyd Japan.

Yn benodol, gall tatŵs rhuban gyda blodau fod ag ystyron gwahanol iawn, yn dibynnu ar y blodyn a ddewiswyd a'i liw. I gael syniad o hyn, byddai'n ddefnyddiol edrych ar Ystyr tatŵ rhosyn e tatŵ blodyn lotws e ceirios yn blodeuo.

Mae gan tatŵs grŵp darddiad llwythol helaeth hefyd, gan fod hyd yn oed Americanwyr Brodorol, Aztecs, Celtiaid, a llwythau Hawaii yn defnyddio'r math hwn o datŵ, mae'n debyg mewn amrywiaeth o dueddiadau addurniadol ac esthetig.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵau les gwreiddiol ac uwch-fenywaidd
4.9/5 - (7 pleidlais)