» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵau alarch hudolus: llun ac ystyr

Tatŵau alarch hudolus: llun ac ystyr

Yn symbol o ras a harddwch, mae'r alarch yn anifail y mae ei fodolaeth â chysylltiad agos â dŵr. Fodd bynnag, mae hefyd yn gallu hedfan ac ni all wneud heb lan i eistedd a dodwy ei hwyau. A. tatŵ alarch mae'n cynnwys llawer o ystyron sy'n gysylltiedig â'i natur a symbolau eraill a ymddiriedwyd iddo dros y canrifoedd.

Os ydych chi'n ystyried cael tatŵ gyda'r anifail hwn, yna cewch eich synnu o ddarganfod popeth. ystyr tatŵau alarch. Gawn ni eu gweld gyda'i gilydd.

Alarch a dŵr: mewn tat, mae dŵr yn cymryd ystyron sy'n gysylltiedig â'n bod mewnol, ysbrydolrwydd, creadigrwydd ac emosiwn ym mhob un ohonom. Fel y dywedasom ar y dechrau, mae alarch yn byw'r rhan fwyaf o'i fodolaeth ar y dŵr, ac o'r safbwynt hwn, mae'n dod yn fath o ganllaw, yn berfformiad, yn arnofio yn osgeiddig yn ein meddyliau a'n breuddwydion dyfnaf.

Swan a thair elfen Aristotelian: mae'r alarch â gras anghyffredin yn trigo yn y tair elfen Aristotelian, megis dŵr, daear ac aer. Yn yr ystyr hwn, daw'r alarch yn symbol o gydbwysedd a cheinder hyfryd.

Swan fel symbol o undeb: Mae elyrch yn ffurfio parau a all bara am flynyddoedd ac yn aml yn anwahanadwy am oes. Felly, gall alarch sy'n gleidio'n hawdd dros “ddyfroedd” ein meddwl gynrychioli perthynas sentimental gref â rhywun neu daro cydbwysedd â chi'ch hun neu â pherson arall.

Swan fel symbol diwylliannol: Mae llawer o ddiwylliannau hanesyddol a chrefyddol wedi priodoli gwahanol ystyron i'r alarch. V. hindus er enghraifft, yn Саундарья Лахари (Tonnau harddwch) mae'n sôn am ddau alarch (Hama a Sa) sy'n uno, yn arnofio yn y meddwl dwyfol ac yn "bwyta'r mêl sy'n llifo o lotws gwybodaeth." Gweledigaeth farddonol iawn yn bendant!

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs lleuad a lleuad: llun ac ystyr

gyfer Celtiaid yn lle, roedd yr alarch yn symbol o symud a newid. Roedd y Celtiaid, gan eu bod yn arsylwyr gwych ar natur, yn deall nad yw'r alarch yn anifail eisteddog o bell ffordd. O ganlyniad, cysylltodd y Celtiaid elyrch ag anwadalrwydd hwyliau a chariad sy'n nodweddiadol o fodau dynol. Gwnaeth y Celtiaid hefyd yr alarch yn anifail yr haul, sy'n cynrychioli gogoniant goleuni a genedigaeth diwrnod newydd.

Weithiau mae celf Geltaidd hefyd yn darlunio elyrch gyda chadwyni aur (symbol yr haul) ac arian (symbol y lleuad) o amgylch eu gyddfau, gan symboleiddio pŵer dwyfol a disgyniad y duwiau ymhlith bodau dynol. Gyda hyn mewn golwg, daw'r alarch cyfuniad rhyfeddol a gosgeiddig o'r dwyfol a'r daearol.

Il Ystyr tatŵ yr alarch fodd bynnag, mae'n rhaid iddo hefyd ymwneud â'r lliw a ddewisir ar gyfer ei gorlannau. V. Alarch Gwyn er enghraifft, gall olygu'r angen i lanhau ein bywydau o elfennau annifyr, o'r hyn sy'n ein gwneud yn anhapus. V. Swan du yn lle hynny, mae'n cynrychioli ochr ddirgel ein bod, rhai nodweddion cudd yr hoffem eu gwneud yn weladwy i bawb, megis creadigrwydd digymar.

Ystyron eraill a briodolir i tatŵ alarch Mae nhw:

  • Harddwch
  • Cainiad a gras
  • purdeb
  • Balans
  • Ymlyniad â rhywun neu rywbeth
  • trosi
4.6/5 - (8 pleidlais)