» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ paun rhyfeddol - llun ac ystyr

Tatŵ paun rhyfeddol - llun ac ystyr

Lliwiedig neu wyn, gosgeiddig, gosgeiddig ac, wyddoch chi, feichiogwyd: i peunod... Gyda phlymiad gwyrddlas disylwedd, mae'r aderyn hwn yn bwnc sy'n addas ar gyfer creu tatŵs mawr ysblennydd, llachar a thrwchus.

Il Ystyr y tatŵ paun fodd bynnag, mae hyn yn mynd ymhell y tu hwnt i gysyniadau arferol красота e gwagedd... Mae llawer yn dibynnu ar y diwylliant rydych chi am uniaethu ag ef, mewn gwirionedd, er enghraifft, ar gyfer diwylliant Tsieineaidd, symbol yw'r paun teulu brenhinol, uchelwyr... Mewn gwirionedd, roedd yn iawn gweld aelodau tŷ brenhinol Tsieineaidd neu swyddogion y fyddin yn cadarnhau eu statws trwy ychwanegu pluen paun i'w hetress.

I Fwdistiaid, mae'r paun yn symbol o drugaredd. dea Kuan-Yin, ac mae'r "llygaid" ar blu yr aderyn hwn yn gysylltiedig â Ysgyfaint и gwyliadwriaeth, ond yn aml iawn hefyd gyda hunanreolaeth eich emosiynau. Rhennir cysyniad tebyg gan Babyddion, sy'n atodi gwerthoedd cyfartal (rhagwelediad, gwyliadwriaeth a eglurhad) â Duw, Madonna ac Ysbryd.

I'r gwrthwyneb, mewn Cristnogaeth esoterig, mae'r paun yn personoli atgyfodiad, aileni e anfarwoldeb, mae'r cysyniadau hefyd yn gyffredin i ffenics... Mewn diwylliannau eraill, fel Greco-Rufeinig, roedd y paun yn golygu nid yn unig harddwch a breindal, ond hefyd golau haul, lles, disgleirdeb ac egni.

Mae'r oriel luniau hon yn darlunio rhai o'r tatŵau paun mwyaf trawiadol sydd i'w cael ar y we. Mae lliw, du a gwyn, mewn cyfuniad â blodau neu lythrennau, tat yn darlunio peunod, yn ogystal â pheunod eu hunain (go iawn), yn pleserus i'r llygad!

4.7/5 - (12 pleidlais)