» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Beth yw tatŵs Sak Yant a beth maen nhw'n ei olygu?

Beth yw tatŵs Sak Yant a beth maen nhw'n ei olygu?

Cynnwys:

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, mae'n debyg eich bod eisoes wedi clywed amdano tAtuaggi Sak Yant ac efallai yr hoffech ei wneud. Fodd bynnag, cyn bwrw ymlaen, mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n gwybod ystyr y tatŵ Sak Yant, oherwydd bod y rhain yn datŵs sydd â hanes hir a symbolaeth ddwfn.

cynnwys

• Beth yw tatŵs Sak Yant?

• Beth mae tatŵs Sak Yant yn ei olygu?

• Tattoo Ha Tau Sak Yant (pum llinell)

• Tatŵ Gao Yord Sak Yant (naw drain)

• Tattoo Sak Yant Pad Tidt (wyth cyfeiriad

Beth yw tatŵs Sak Yant?

I Tatŵ Sak Yant fe'u crëir yn ôl traddodiadau hynafol iawn, ac mae'n annhebygol y bydd meistr sy'n gwybod sut i greu strwythurau mor gymhleth yn rhannu ei wybodaeth ar y Rhyngrwyd. I'r gwrthwyneb, mae'r wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i fyfyrwyr, pobl sy'n ymroi eu bywydau i fyd Sak Yant. Serch hynny, gallwn siarad am ystyr y lluniadau Sak Yant mwyaf cyffredin, gwybod eu henwau a'u gwreiddiau.

Tatŵ Sak Yant gan Cara Delevingne

Beth yw ystyr tatŵs Sak Yant?

Yn gyntaf oll, mae'n bwysig gwybod beth mae'r geiriau Sak Yant yn ei olygu. Mae Sak yn golygu curo neu gael tatŵ. Yn lle hynny daw Yant o Sansgrit. Yantra; oherwydd mae yantra yn golygu siâp neu ddiagram geometrig a ddefnyddir fel cymorth mewn myfyrdod ac a ddefnyddir yn arbennig mewn Tantrism, yn ogystal ag yng nghredoau Hindŵaidd a Bwdhaidd.

Darllenwch hefyd: Tatŵs gyda symbol Unalome, ystyr a syniadau ysbrydoledig

Symud ymlaen i Ystyr tatŵs Sak Yant Mwyaf cyffredin. Agwedd arbennig o ddiddorol o'r tatŵs hyn yw, ar wahân i gael arwyddocâd ysbrydol cryf iawn, eu bod mewn gwirionedd yn fendith. Mae pob tatŵ yn fendith fanwl iawn, fel arfer wedi'i hanelu at eich hun (gan ei fod yn cael ei datŵ).

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan briodferch corff Tim Burton

Tatŵ Hah Taew Sak Yant (pum llinell)

Mae gan Sak Yant Ha Teu hanes o tua 700 mlynedd yn nheyrnas hynafol Lanna, a elwir bellach yn Ogledd Gwlad Thai. Dros y canrifoedd, nid yw'n hysbys p'un ai trwy siawns neu beidio y newidiodd ystyr wreiddiol y 5 llinell, yn aml gan gofnodion mwy goddrychol a phersonol. Pum llinell wreiddiol tatŵ Ha Teo: 5. I ra ca ka ta ra sa

2. rydych chi'n hongian ja ja loh ti nang

3. Soh ma na ga ri tah i

4. pi sam lah loh pu sa pu

5. ka pu bam hefyd tahm va ka

Dyma 5 bendith neu adduned hudol. Gwneir pob llinell yn unigol a gyda phwrpas penodol iawn:

La llinell gyntaf yn atal cosb annheg, yn gyrru ysbrydion diangen i ffwrdd ac yn amddiffyn y man preswylio.

La ail linell yn amddiffyn rhag anlwc a gwrthwyneb i'r sêr.

La trydydd llinell yn amddiffyn rhag defnyddio hud du ac unrhyw un sydd am ddod â drwg arnom.

La pedwaredd linell yn cryfhau lwc, yn dod â llwyddiant a lwc i uchelgeisiau a ffordd o fyw yn y dyfodol.

La pumed llinell, mae'r olaf yn rhoi carisma ac yn eich gwneud chi'n ddeniadol i'r rhyw arall. Mae hefyd yn gwella bendith y bedwaredd linell.

Tatŵ Gao Yord Sak Yant (Naw drain)

Mae Gao Yord yn tatŵ sanctaidd ar gyfer buddhists, gydag ystod eang o eiddo amddiffynnol ac, efallai, un o ddatblygiadau pwysicaf Sak Yant. Mae llawer yn ei ddewis fel eu tatŵ Sak Yant cyntaf oherwydd bod ei bŵer yn gyffredinol ac mae'n addas i ychwanegu mwy o datŵ Sak Yant yn ddiweddarach. Mae'r llun ar waelod tatŵ Gao Yord yn cynrychioli naw copa mynydd chwedlonol y Duwiau, Mount Meru. yn aml yn cael eu cyflwyno mewn modd tebyg iawn i datŵ Unalome.

Mwy ar y pwnc:  Bwrdd ysbrydoliaeth

Mae bandiau hirgrwn yn cynrychioli delweddau Bwdha ac fe'u defnyddir yn aml mewn llawer o datŵ Sak Yant. Yn yr achos hwn, mae naw buddhas yn cael eu cynrychioli, ac mae gan bob un ohonynt bwerau arbennig. Mewn sawl fersiwn o datŵ Gao Yord, mae mantra wedi'i guddio y tu ôl i'r dyluniad. Mae'r mantra hwn wedi'i ysgrifennu yn yr iaith hynafol kkhom ac mae'n cynnwys enwau cryno o 9 buddhas: A, Sang, Vi, Su, Lo, Pu, Sa, Pu, Pa.

Mae yna lawer o ddyluniadau eilaidd a all gyd-fynd â'r dyluniad hwn, pob un ag ystyr union y gall y person tatŵ ei ddewis yn ôl ewyllys, gan gynnwys:

Maeta Ma Hah Niyom: gyda’r fendith hon, mae eraill yn trin y person â chariad, caredigrwydd, a thosturi, gan ennill poblogrwydd a’u trin yn ffafriol.

Clade: amddiffyniad rhag damweiniau ac anafiadau.

Chana Satru: Y gallu i drechu gelynion.

Ma Ha Amnat: pŵer, awdurdod a rheolaeth fawr dros bobl eraill

Avk Seuk: Yr ewyllys i ymladd dros anwyliaid ac am gyfiawnder.

Fan Kra Kong: pwerau hudol ac anorchfygolrwydd.

Oopatae: bydd y fendith hon yn galluogi'r perchennog i lwyddo yn y busnes y bydd yn ymgymryd ag ef.

Ma Ha Sane: Cynyddu poblogrwydd ac atyniad i'r rhyw arall.

Ma Ha Lap: Pob lwc a ffyniant.

Canol dydd Chataa: Cynorthwyydd dilys a chadarnhaol i dynged a thynged

Pong Gan Antaraj: Mae'r dyluniad hwn yn amddiffyn rhag trychinebau naturiol a gweithredoedd trais.

Na Ti Gan Ngan Di: bydd y fendith hon yn gwella amodau gwaith

Ffynhonnell Delwedd: Pinterest.com ac Instagram.com

Tatŵ Pad Tidt Sak Yant (wyth cyfeiriad)

Mae tatŵ Sak Yant o'r enw "Paed Tidt" neu "Wyth Cyfeiriad" yn tatŵ geometrig cysegredig sy'n cynnwys 8 mantras wedi'u hysgrifennu mewn 2 gylch consentrig yng nghanol y llun. Yn ogystal, mae Paed Tidt Yant yn cynnwys 8 delwedd Bwdha. Mae'r tatŵ Bwdhaidd hwn yn amddiffyn y gwisgwr, i ba bynnag gyfeiriad y mae'n mynd, rhag ysbrydion drwg. Mae'r arysgrifau sy'n ffurfio tatŵs Paed Tidt Yant yn cyfeirio at iaith hynafol Hom.

Mwy ar y pwnc:  Cael eich ysbrydoli gan ddyluniadau tatŵ geometrig

Yn amlwg dim ond 3 enghraifft yw'r rhain o'r tatŵs Sak Yant enwocaf, ond mae dyluniadau diddiwedd ar gael ac ar ôl i chi estyn allan at feistr mae'n bwysig iawn cael ei gyngor i gael tatŵ Sak Yant cwbl unigryw sy'n addas ar gyfer eich bywyd. ysbrydolrwydd ac agwedd.

Yn olaf, fel y gwnaethoch sylwi o'r delweddau, mae deilen aur yn cyd-fynd â llawer o datŵ Sak Yant. Mae deilen aur yn cael ei chymhwyso gan feistr i gysegru'r tatŵ yn ôl yr arfer gwreiddiol sy'n gysylltiedig â thatŵs Sak Yant.

Un Felly, ni ddylid cymryd y tatŵ Sak Yant yn ysgafn.... Mae hefyd yn wir bod y lluniadau'n brydferth ac yn ennyn y parch y mae person yn ddigymell yn ei deimlo am y traddodiadau hynafol sydd wedi goroesi uniongyrchedd creulon ein dyddiau, fel eu bod yn amddifad o ystyr dwfn. Fodd bynnag, rydym yn siarad am tatŵs pwysigyn gysylltiedig â diwylliant y wlad, Gwlad Thai, a'i chredoau crefyddol.

Felly, mae'n bwysig rhoi gwybod i'ch hun yn fwy na'r arfer am eu hystyr, eu hanes a'r dyluniad sy'n gweddu orau i'ch personoliaeth.

Beth yw tatŵs Sak Yant a beth maen nhw'n ei olygu?

Newydd: 28,93 €

Beth yw tatŵs Sak Yant a beth maen nhw'n ei olygu?

Newydd: 28,98 €

Beth yw tatŵs Sak Yant a beth maen nhw'n ei olygu?

Newydd: 53,35 €

4.5/5 - (8 pleidlais)