» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs ceffyl hudolus - syniadau ac ystyr

Tatŵs ceffyl hudolus - syniadau ac ystyr

Mae unrhyw un sydd wedi cael cyfle i gerdded i fyny neu farchogaeth ceffyl o leiaf unwaith yn gwybod pa mor annwyl y gall y creaduriaid hyn fod. Majestic, gigantic, pwerus ac ystwyth, ond ar yr un pryd yn ddeallus ac yn gymdeithasol iawn. Ychydig o bobl a oedd yn ddigon ffodus i reidio'r creaduriaid rhyfeddol hyn ac nad ydynt yn gadael darn o'u calon yn y cyfrwy bob tro y maent yn eu gadael. Felly mae'n iawn gweld tatŵ ceffylwrth gwrs, fodd bynnag, nid ydynt ar gyfer marchogion a'u tebyg yn unig. Gall tatŵau ceffylau fod â gwahanol ystyron sy'n gysylltiedig â rôl yr anifail hwn mewn hanes, mytholeg a delweddau diwylliannol. Felly gadewch i ni weld gyda'n gilydd beth gwahanol ystyron a rhesymau dros datŵ ceffylau gallai hyn yn bendant fod yn syniad da ar gyfer tatŵ gwreiddiol.

Mae'r ceffyl wedi cymryd yr ystyron canlynol mewn ystyr gyffredinol a thrwy gydol hanes: uchelwyr, gras, rhyddid, dewrder, cryfder, ffrwythlondeb, cryfder, Harddwch, deallusrwydd, cymdeithasgarwch. Fodd bynnag, fel sy'n digwydd yn aml, mae'r ystyr yn amrywio o ddiwylliant i ddiwylliant. Er enghraifft fi Celtiaid roeddent yn ystyried bod ceffylau yn greaduriaid hynod bwysig i'w parchu; mewn gwirionedd, roeddent yn addoli duwies o'r enw Epona, a oedd â gofal am amddiffyn ceffylau, asynnod a bwystfilod o faich. Fodd bynnag, i'r Groegiaid, roedd ceffylau hefyd yn symbol buddugoliaeth a thlysau a enillwyd yn y rhyfel, hefyd yn gysylltiedig â haul, anrhydedd a nerth.

Roedd pobloedd llwythol eraill, fel Indiaid America, yn ystyried y ceffyl symbol o undod ysbrydol â naturyn ogystal â chryfder a phwer. I'r Indiaid Americanaidd, roedd y ceffyl yn negesydd, yn gynorthwyydd gwerthfawr, ac roeddent yn cydnabod ei ysbryd rhydd ac uchelwrol, na ellid ond ei "ddofi" trwy gytundeb dealledig o barch at ei gilydd.

Ar y llaw arall, i'r Tsieineaid, mae'r ceffyl yn un o'r anifeiliaid yn eu calendr seryddol. Yn cyfateb i'n Gemini ac yn anifail sy'n ei gynrychiolicariad, dyfalbarhad, ymroddiad a sefydlogrwydd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Ombre gyda Blodau Graddiant

Pa arddulliau o wneud tatŵ ceffyl unigryw sy'n iawn i ni? Maent, fel bob amser, yn ddiddiwedd. Gall fod yn datŵ bach a disylw, neu gall fod yn datŵ enfawr a lliwgar. Mae anifail y mae ei symudiadau yn arbennig o werthfawr, miniog a sinuous, yn arbennig o brydferth. braslunio arddull tatŵ, gyda llinellau sy'n gorgyffwrdd ac nad ydynt wedi'u diffinio, fel mewn braslun cyflym gan ddrafftsmon.

Fy ngheffyl? Ni fyddwn yn newid hyn

heb fwystfil pedair coes arall.

Pan dwi yn y cyfrwy

mae fel pe bawn i'n hedfan: hebog ydw i

reidiau gydag ef trwy'r awyr.

Mae'r ddaear yn canu wrth ei gyffwrdd.

Corn mwyaf cyffredin ei garn

mae'n fwy cytûn na chwrw Hermes.

(William Shakespeare)

4.4/5 - (5 pleidlais)