» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 4 rheswm da dros gael tatŵ cŵn pug

4 rheswm da dros gael tatŵ cŵn pug

Beth na fyddem yn ei wneud i'n ffrindiau pedair coes? Er mwyn eu cŵn bach anwahanadwy, mae llawer hefyd yn barod i "aberthu" rhan o'u croen i gael tatŵ ... fel sy'n wir gyda'r rhai sy'n dewis Tatŵ pug!

I tatŵ gyda chŵn gallant fod â gwahanol ystyron, ond beth am chwilen yn benodol? Beth allai fod y pwynt "Tatŵ gyda chwilen"? Pug - y term Saesneg am ein Pug, sy'n deillio o air Saesneg hŷn (Puguet), a ddefnyddiwyd yn cellwair fel "imp" neu "mwnci". Yn hynny o beth, mae'r term yn paru yn dda â'r pug, o ystyried bywiogrwydd diymwad ac ymarweddiad doniol y brid.

Felly, mae'r Rheswm rhif 1 i gael tatŵ pug mae'n ... maen nhw'n ddoniol! Bydd eu syllu direidus llygad-crwn, mygiau gwastad a thafodau pinc sy'n aml yn hongian yn hapus allan o'u cegau yn ennyn cydymdeimlad gan unrhyw un!

Yr ail reswm y gallai tatŵ pug fod yn syniad da yw oherwydd eu bod yn hynod Cymdeithasol... Er gwaethaf eu maint bach, mae ganddyn nhw gymeriad gwahanol iawn i chiwawa a chŵn bach eraill. Mae eu hwyliau'n chwareus ond nid yn jittery, ac maen nhw'n cymdeithasu'n hawdd (fel arfer) â phobl newydd. A. tatŵ pug felly gallai fod yn drosiad gwreiddiol i berson cymdeithasol a ffraeth iawn.

Felly rydyn ni'n dod i reswm # 3: mae pugs yn hynod styfnig! Gall yr anifail bach doniol a chiwt hwn fod yn ystyfnig iawn ac yn benderfynol o gael yr hyn rydych chi ei eisiau. Ydych chi fel yna hefyd? Felly gallai tatŵ pug fod ar eich cyfer chi.

Y pedwerydd rheswm da dros ddewis tatŵ pug i gynrychioli peth nodwedd yw eu bod ychydig ... cŵn ... egocentric! Mae angen mwy na bridiau eraill ar fygiau i dderbyn cwtsh a sylw eu perchennog, ac maen nhw'n dioddef yn fawr os ydyn nhw'n cael eu hanwybyddu neu eu trin heb y cariad angenrheidiol. Er nad ydyn nhw'n esgeuluso cwmni eu cyd-ddynion, mae'n well ganddyn nhw gwmni bodau dynol. Maent hefyd yn anifeiliaid sensitif a deallus iawn sydd, ar wahân i fod yn ystyfnig, yn gwneud yn dda mewn ymarferion ufudd-dod!

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ llyncu syfrdanol - llun ac ystyr

Annwyl, chwareus, ystyfnig ac maent bob amser yn chwilio am gofleidiau ... Yn ogystal â bod yn bwnc tatŵ arbennig a hwyliog iawn, mae gan fygiau hefyd nifer o nodweddion y gallwch chi adnabod eich hun drwyddynt, ac mae cŵn bach yn hoff iawn ohonyn nhw!

4.8/5 - (5 pleidlais)