» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 37 tatŵ ar y frest y gallwch chi syrthio mewn cariad â nhw - lluniau, syniadau ac awgrymiadau

37 tatŵ ar y frest y gallwch chi syrthio mewn cariad â nhw - lluniau, syniadau ac awgrymiadau

Am nifer o flynyddoedd bûm tatŵ y frest uchelfraint cynulleidfa wrywaidd oedden nhw bron yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r darn hwn hefyd wedi dod yn boblogaidd ymhlith menywod a merched, gan lansio cyfres o ddyluniadau a chreadigaethau dramatig mwy benywaidd ac unionsyth!

Fel i mi tat ar yr asennauGall hyd yn oed tatŵs ar y frest fod yn fwy poenus na thatŵs ar rannau meddalach y corff. Ond pa mor boenus yw cael tatŵ ar eich brest? Er bod llawer yn dibynnu ar ddygnwch y boen y mae pob un ohonom yn ei brofi, yn bendant nid yw bronnau yn daith gerdded, yn enwedig i'r rhai sydd ar fin cael eu tatŵ cyntaf. Mewn gwirionedd, mae'r croen ar y pwynt hwn ar y corff (yn enwedig mewn menywod) yn eithaf tenau a thyner ac nid oes ganddo haen o fraster sy'n lleddfu'r teimlad llosgi nodweddiadol. Os yw poen yn eich poeni mwy nag y dylech, siaradwch â'ch artist tatŵ dibynadwy: bydd yr artist yn gallu eich gwerthuso a'ch cynghori i gael tatŵ mewn sawl sesiwn i wneud y sesiynau unigol yn fyrrach ac yn fwy bearable a gwneud lle i chi. i'r croen i baratoi ar gyfer rownd newydd. Prif gyngor yr achosion hyn, yn ddilys ar gyfer gwrthsefyll poen tatŵ ar eich brest neu asennau, yn parhau anadlu... Mae llawer mewn gwirionedd, yn aml yn fwy o ymdrech na phoen go iawn, yn tueddu i ddal eu gwynt heb sylweddoli hynny, contractio eu cyhyrau a theimlo ei fod yn achosi mwy o boen!

O ran eitemau addas ar gyfer y lleoliad hwn? Wrth gwrs, nid yw'n hawdd cuddio tatŵ ar y frest, yn enwedig os yw'n cael ei wneud gan ferch. Golau gwyrdd ar y llinellau gwddf, felly bydd y dyluniad a ddewisir yn addurn amlwg o'r wisg yn ei chyfanrwydd! Nid oes unrhyw eitemau “heb eu hargymell” (gan dybio bod synnwyr cyffredin yno bob amser), ond mae yna eitemau sy'n arbennig o ddiddorol wrth tatŵio ar y frest. Yn eu plith rydyn ni'n dod o hyd blodau fel rhosodsydd, diolch i'w siâp crwn cyffredinol, yn creu dyluniadau meddal a synhwyrol, neu blu, gwenoliaid clasurol, gloÿnnod byw neu fwclis neu emwaith tri dimensiwn.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ gyda'r haul a'r lleuad, llawer o luniau ac ystyron

4.5/5 - (6 pleidlais)