» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 32 tat wedi'u hysbrydoli gan gymeriadau anime Studio Ghibli

32 tat wedi'u hysbrydoli gan gymeriadau anime Studio Ghibli

Beth mae enwau fel Totoro, Kiki, Princess Mononoke, Faceless yn ei ddweud wrthych chi? I gefnogwyr anime, nid yw hyn yn ddirgelwch o gwbl, oherwydd rydym yn siarad am gymeriadau rhai o'r ffilmiau animeiddiedig enwog a gynhyrchwyd gan Studio Ghibli!

I tatŵs wedi'u hysbrydoli gan gymeriadau anime Studio Ghibli maent ymhell o fod yn anghyffredin, mewn gwirionedd mae yna lawer o gefnogwyr y genre hwn ac ni chawsant eu swyno gan straeon y tŷ cynhyrchu Siapaneaidd hwn.

Mae'r straeon a grëwyd gan Studio Ghibli yn aml yn gysylltiedig â bydoedd ffantasi, cymeriadau hudolus a dirgel, ond hefyd yn "debyg" iawn i rai personoliaethau o'r byd go iawn. Sefydlwyd Studio Ghibli yn yr 80au gan gyfarwyddwyr enwog o Japan, Hayao Miyazaki ac Isao Takahata, a'u nod oedd creu rhywbeth newydd, syfrdanol ac unigryw ym myd animeiddio Japaneaidd a rhyngwladol. A gallwn ddweud bod eu nod wedi'i gyflawni, oherwydd mae'r ffilmiau animeiddio a gynhyrchir gan y Stiwdio yn cael eu caru ledled y byd, ac nid yn unig ymhlith cariadon anime!

Ond mynd yn ôl i tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Studio Ghibli, mae yna gymeriadau sy'n cael eu dewis yn amlach nag eraill. Yn gyntaf oll, Totoro o'r ffilm "My Neighbour Totoro", gwarchodwr anifeiliaid doniol o'r goedwig, yn debyg i groes rhwng arth a raccoon, sy'n caru cysgu ac sy'n gallu dod yn anweledig. V. Tatŵs Totoro maent yn gyffredin iawn ymhlith cefnogwyr Studio Ghibli, cymaint fel bod Totoro hyd yn oed yn rhan o'r logo; Ar ben hynny Mae Totoro yn symbol o gariad a pharch at natur.

Hefyd Tatŵs di-wyneb maent yn eithaf cyffredin ymhlith cefnogwyr, hyd yn oed os yw'r cymeriad hwn yn llai diflas ac addfwyn na Totoro. Mae Senza Volto yn gymeriad o'r stori "The Enchanted City" sy'n dangos rhywfaint o boen ar unwaith mewn perthynas â'r prif gymeriad Sen, sy'n ei dilyn ym mhobman a gwnewch fy ngorau i'w gwneud hi'n hapus... Mae'n ffigwr du mewn mwgwd gwyn yn amlwg yn ddigynnwrf a heddychlon iawnsydd, fodd bynnag, yn mynd i gynddaredd os na fydd ei sylw yn dychwelyd! A. Tatŵ cymeriad di-wyneb efallai ei fod yn cynrychioli cymeriad allanol digynnwrf ond yn stormus o ddyfnder, neu'n barodrwydd i wneud beth bynnag sydd ei angen i wneud yr un rydych chi'n ei garu yn hapus.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan bethau rhyfedd iawn: Yn barod am gwpl?

Mewn gwirionedd, mae'r cymeriadau a ddisgrifir yn y cartwnau Studio Ghibli wedi pwysleisio cymeriadau yn fawr, weithiau gyda diffygion a rhinweddau wedi'u gorliwio, felly Tatŵ cymeriad Studio Ghibli gallent fod yn bortread gorliwiedig o rai o'n nodweddion cymeriad.

Neu tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Studio Ghibli gallai fod yn deyrnged i ffilm a ddysgodd rywbeth inni ac a arhosodd yn arbennig yn ein calonnau.

Oherwydd yn y diwedd pwy ddywedodd y dylai fod ystyr y tu ôl iddo bob amser tatŵ yn seiliedig ar ein hoff gartwn?

4.7/5 - (3 pleidlais)