» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs llew mawreddog 30+

Tatŵs llew mawreddog 30+

Cynnwys:

Os dywedaf lew, daw'r gair brenin i'r meddwl. Efallai mai dim ond ôl-fflach o The Lion King gan Disney ydyw, ond mae'n wirioneddol amhosibl siarad am lew heb feddwl am fawredd y feline hwn. YR tatŵ llewYn ogystal â bod yn brydferth, gallant hefyd fod yn bwysig ac yn bwysig iawn. Felly gadewch i ni edrych ar rai o'r agweddau a'r symbolau sy'n gysylltiedig â'r anifail hwn a all wneud tatŵ llew hyd yn oed yn fwy unigryw a gwerthfawr.

Beth mae tatŵ llew yn ei olygu? 

Yn gyntaf oll, mae'r llew yn personoli cryfder, doethineb a dewrder.

Bod yn anifail nosol Ystyr tatŵ llew mae hefyd wedi'i gyfoethogi â'r holl symbolau sy'n gysylltiedig â'r nos, megis pŵer a rheolaeth yr isymwybod a breuddwydion.

Fodd bynnag, mae'n rhyfedd nodi bod y llew yn gysylltiedig â'r haul mewn llawer o ddiwylliannau, er gwaethaf y ffaith bod y feline hwn yn byw yn y nos yn bennaf. Ac, fel sy'n digwydd yn aml gyda'r cymar benywaidd, mae'r llewnder yn gysylltiedig â'r lleuad.

Er enghraifft, yn yr Aifft, mae'r llew yn cynrychioli gwres ffyrnig yr haul ac yn aml mae'n gysylltiedig â Sekhmet, y dduwies a elwir yn Llygad Ra. Mae gan y dduwies hon bwer amddiffyn y da a dinistrio'r drygionus.

Yng Ngwlad Groeg hynafol, fodd bynnag, roedd llewod yn gysylltiedig â'r duwiau Dionysus, Phoebus, Cybele, ac Artemis, oherwydd dywed myth fod eu cerbydau wedi'u tynnu gan lewod. Yn yr achos hwn, mae llewod yn ymgymryd â rôl amddiffynwyr ac fe'u hystyriwyd hefyd yn warchodwyr y meirw a'r palasau, gorseddau a themlau. Yn fwy eang I. llewod - amddiffynwyr y ddaear a'r cartref.

Yna bod yn arwydd Sidydd, tatŵ Sidydd llew gall hefyd gymryd ystyr sy'n gysylltiedig â nodweddion y rhai a anwyd o dan yr arwydd hwn. Mae angerdd, creadigrwydd, haelioni, annibyniaeth, controlliness, teyrngarwch i gyd yn rhinweddau y gellir eu cynrychioli gan datŵ llew.

Mwy ar y pwnc:  Llun ac ystyr tatŵ angel ac adain

Gall tatŵau llew hefyd dynnu sylw at sut mae'r anifeiliaid hyn yn ymddwyn eu natur. Mae mawredd a chryfder yr anifeiliaid hyn yn amlwg ar yr olwg gyntaf. Anifeiliaid ydyn nhw belligerent a dewr, yn barod i farw i amddiffyn y fuches a'r diriogaeth. Fodd bynnag, maent yn anifeiliaid hefyd. annibynnol, ddim o reidrwydd yn perthyn i grŵp tebyg.

Felly, yr wyf i tatŵ llew yn gallu cynrychioli nerth, dewrder, pŵer, ond hefyd amddiffyniad, cyfiawnder, annibyniaeth a chloch.

Syniadau Tatŵ Llew

Pan ddaw i arddull, mae'r llew yn cynnig posibiliadau diddiwedd. A. tatŵ gyda llew arddulliedig gall fod yn ddewis addas i'r rhai sy'n chwilio am datŵ dylunydd sy'n synhwyrol ac yn cain, efallai mewn maint bach. Fodd bynnag, o ystyried mawredd a harddwch yr eitem, mae'r llew yn aml yn cael ei ddewis ar gyfer tatŵs mawr, fel sy'n wir gyda rhai chwaraewyr pêl-droed.

Pwy sydd eisiau maldodi eu hunain tatŵ llew realistig, hyd yn oed yn gallu dewis y mynegiant a fydd yn rhoi llew (ymlacio, rhuo, ac ati), p'un a yw'n cael ei wneud mewn du a gwyn neu mewn lliw, neu ei wneud mewn arddull dyfrlliw.

4.9/5 - (9 pleidlais)