» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 30 tatŵ cawell i'r rhai a orchfygodd ryddid

30 tatŵ cawell i'r rhai a orchfygodd ryddid

Rhyddid rhag bondiau, rhyddid meddwl, hunanfynegiant, rhyddid i fod yn chi'ch hun, rhyddid i garu. Gorfododd rhyddid, mewn hanes ac yn y presennol, lawer o bobl i ymladd, i wrthdaro â chymdeithas. Mae llawer o artistiaid wedi ceisio darlunio concwest rhyddid, ac ymhlith y delweddau hyn rydyn ni'n sicr yn dod o hyd iddyn nhw tat gyda chelloedd ac adar.

Gwerth tatŵ cawell Efallai ei fod yn ymddangos yn amlwg, mewn gwirionedd mae'n datŵ gydag ystyr dwfn a phersonol iawn a all ddweud llawer am ein hanes a'n taith i orchfygu'r rhyddid a ddymunir. Mae tatŵ cawell agored ac aderyn hedfan yn symbol o annibyniaeth, y gallu i gymryd drosodd eich bywyd o'r diwedd. Mewn gwirionedd, dychmygwch anifeiliaid fel adar, yr unig rai sy'n gallu esgyn trwy'r awyr gyda gras digymar: a allwch chi ddychmygu rhywbeth sy'n ysbrydoli'n fwy di-hid ac yn rhydd nag aderyn yn esgyn yn yr awyr? Felly, heb os, mae cau aderyn mewn cawell yn wrthodiad o'r teimladau hyn, mae'r anallu i fyw bywyd llawn, ac i'r gwrthwyneb, mae cawell agored gydag adar sy'n dianc yn symbol ohono adfer eich natur, rhyddid, rheolaeth a hapusrwydd.

Gellir gwneud tatŵs cawell ac adar mewn gwahanol arddulliau: mae yna rai sy'n dewis dyluniad lliwgar a manwl, gyda blodau, adar, adlewyrchiadau metelaidd a phlymio llachar, yn cael gweithiau celf go iawn; mae'n well gan eraill ddyluniad mwy darostyngedig gyda llinellau du llym sy'n creu yn unig silwét golygfeydd. Ar gyfer lletyYn achos tatŵs mwy a mwy lliwgar, yr ysgwyddau a'r cluniau, heb os, yw'r pwyntiau mwyaf poblogaidd, ond ar gyfer dyluniad mwy minimalaidd, y bysedd, yr arddyrnau a'r fferau, yn ogystal â'r rhan y tu ôl i'r glust, yw'r rhai mwyaf gwerthfawr a gwreiddiol rhannau. corff.

5/5 - (6 pleidlais)