» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 29 tatŵ caligraffig gydag ymadroddion ystyrlon

29 tatŵ caligraffig gydag ymadroddion ystyrlon

Cynnwys:

Weithiau nid oes unrhyw beth gwell i fynegi ein ffordd o fod a gweledigaeth o fywyd na brawddeg neu ddyfynbris. YR tat gydag ymadroddion a dyfyniadau mewn gwirionedd maent yn cyfeirio at datŵs a ddiffinnir fel y prif, hynny yw, maent ymhlith y rhai mwyaf cyffredin ac yn cael eu gwerthfawrogi gan y cyhoedd ledled y byd. Er y gall yr un frawddeg neu ddyfynbris gael ei ddefnyddio gan bobl luosog, sydd tatŵ gydag arysgrif arno arbennig yw'r defnydd caligraffeg arall.

I tatŵs llythrennu caligraffig mewn gwirionedd, maent yn ei gwneud hi'n bosibl ysgrifennu ein ymadrodd neu ddyfyniad o'r galon mewn ffordd wreiddiol ac addurnol ar gyfer ein croen. Nifer ffont mae'r enw a roddir ar y gwahanol fathau o gymeriadau yn wirioneddol ddiderfyn ac yn llawn posibiliadau. Mae dewis y ffont mwyaf addas i ni yn amlwg yn dibynnu ar amryw o ffactorau: chwaeth bersonol, hyd y testun a'r lleoliad a ddewisir ar gyfer ein tatŵ caligraffig... Gadewch i ni edrych gyda'n gilydd ar brif nodweddion y ffontiau mwyaf cyffredin, ond hefyd y ffontiau mwyaf gwreiddiol:

Tatŵ italig 

Mae italig yn ffurfdeip Dadeni a ddyluniwyd i fod yn gryno ac yn hawdd ei ddarllen. Mae caligraffi melltigedig gyda'i raslondeb a'i lythrennau ysgafn hirgul yn ddelfrydol ar gyfer tatŵ benywaidd, cain a ffrwynog... Wrth gwrs, mae yna wahanol fathau o italig, fodd bynnag, ni argymhellir defnyddio llawysgrifen felltigedig yn llawn finesse ar gyfer tatŵ gydag arysgrif arno am amser hir iawn, os nad ydych wedi dewis ystafell eang. Mewn gwirionedd, gall cyrlau o lythrennau, os eir yn uwch na gwehyddu a gorgyffwrdd, gynhyrchu canlyniadau sy'n anodd eu darllen ac yn anhrefnus.

Tatŵ ffont sticer

Yn ôl math ffon, rydym yn golygu llawysgrifen sans serif glân a llinellol. Mae ffont ffon yn fodern iawn ac yn amlbwrpas, mae hefyd yn addas ar gyfer tatŵio testunau hir, gan chwarae gyda llythrennau o wahanol feintiau i gael tatŵ unigryw a gogoneddus. Mae'n arddull sy'n addas ar gyfer dynion a menywod ac, oherwydd ei fod yn anhepgor mewn ffurfiau, mae'n caniatáu ichi greu tatŵ gyda llythrennau mewn bron unrhyw safle yn y corff.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs sexy i ddynion, beth ydyn nhw a ble i'w cael.

Tatŵ ffontiau cymysg a graffig

Beth am gymysgu gwahanol ffontiau a graffeg fel croesau, cylchoedd wedi'u tanlinellu, neu gyfansoddiadau llythrennau y gellir eu darllen mewn penillion lluosog? yr harddwch tatŵ gyda llythrennau dim ond hynny: gallwch chi ganiatáu i'ch hun ddifyrru'ch dychymyg, y prif beth yw y dylai'r campwaith gael ei greu gan berson creadigol sy'n dueddol o gytgord graffig. Mae hyn oherwydd y ffaith nad yw cyfansoddiadau â llythrennau ac elfennau graffig yn syml o gwbl, mae angen astudiaeth fanwl iawn o'r dyluniad er mwyn i'r canlyniad fod yn gytûn ar y pwynt a ddewisir o'r corff.

4.9/5 - (13 pleidlais)