» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 26 tatŵ pili pala 3D ciwt

26 tatŵ pili pala 3D ciwt

Cynnwys:

Un o'r tueddiadau tatŵ poethaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf yw Tatŵ glöyn byw 3D. Tatŵs yw'r rhain sy'n gofyn am lawer o sgil gan yr arlunydd tatŵ, a fydd yn gorfod atgynhyrchu'r glöyn byw ar y croen mor realistig nes ei fod yn edrych yn dri dimensiwn.

Mae'r effaith yn ddiymwad ysblennydd: mae'n ymddangos bod y gloÿnnod byw tri dimensiwn hyn yn cychwyn ar unrhyw foment!

Beth yw ystyr tatŵau pili pala?

Rydym eisoes wedi ymdrin yn fanwl mewn erthygl arall am ystyr tatŵau pili pala, ond er cyflawnrwydd, rydym yn cyflwyno rhai o'r cysyniadau sylfaenol isod.

I tatŵau pili pala gallant gynrychioli trawsnewidiad sydyn, pasio eiliad, neu gyfnod anodd yn ein bywyd, neu newid er gwell. Yn ei ystyr gyffredinol glöyn byw yn cynrychioli aileni.

I Tatŵau glöyn byw 3D maent hefyd yn dod o hyd i beth o'u hystyr ym mytholeg Gwlad Groeg. Daw'r gair "pili pala" o "Psyche“, Duwies yr Enaid, a syrthiodd yn wallgof mewn cariad ag Eros, Duw Cariad.

Yn olaf, y glöyn byw hefyd symbol o natur, harddwch a cheinder.

Bod lle mwyaf addas ar gyfer tatŵ pili pala 3D?

Fel bob amser, mae'r dewis o leoliad yn dibynnu ar ffactorau fel blas personol, anghenion gwaith, maint y tatŵ, ein parodrwydd i oddef neu beidio â goddef poen mewn rhai rhannau o'r corff, ac ati.

Ar wahân i'r ffactorau hyn, gallwn ddweud bod y glöyn byw 3D yn un o'r dyluniadau hynny sy'n ffitio bron unrhyw ran o'r corff. O ystyried harddwch ac ysgafnder y math hwn o datŵ, mae llawer yn dewis lleoliadau hawdd i'w dangosmegis ysgwyddau, traed neu gefn.

4.5/5 - (8 pleidlais)