» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 25 Syniadau Tatŵ Wonder Woman

25 Syniadau Tatŵ Wonder Woman

Gallwn ddweud yn ddiogel bod pob merch, yn ei ffordd ei hun, ychydig yn arwres amldasgio. A. Tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Wonder Woman Felly, efallai ei bod yn syniad gwreiddiol anrhydeddu ein "pwerau" fel menyw.

Bu llawer o siarad ar y we yn ddiweddar am Wonder Woman, ac nid yw hyn yn syndod, oherwydd ar ddechrau mis Mehefin rhyddhawyd y ffilm Wonder Woman mewn sinemâu Eidalaidd gyda godidog Gal Gadot chwarae arwres DC Comics.

Ma sy'n rhyfeddod fenyw a pham mae'r tat ar ei chreadigaeth mor brydferth?

Mae stori cymeriad Wonder Woman, a elwir hefyd yn Diana Prince, yn ddiddorol iawn.

Mae Diana yn ferch i Hippolyta, Brenhines yr Amazons, byddin o ryfelwyr sy'n cuddio ar Ynys Paradwys.

Yn wreiddiol, dywed y stori fod yr Amasoniaid wedi cael eu difodi gan fyddin Hercules, a'u trin yn greulon i farwolaeth. Er mwyn eu gwobrwyo am eu teyrngarwch ac, yn ôl pob tebyg, wedi eu cyffwrdd gan y dynged anghyfiawn a ddaeth i'r Amazons yn nwylo pobl, daeth duwiau Olympus â nhw'n ôl yn fyw ac amgylchynodd Ynys Paradwys â waliau hudolus anhreiddiadwy.

Diana, a anwyd fel anrheg o Aphrodite i Hippolyta, yw'r unig blentyn nad yw'n gwisgo breichledau ar ei arddyrnau, sy'n symbol ac yn atgoffa rhywun o fyd anoddefgar a chreulon dynion.

Fodd bynnag, fel oedolyn, mae Diana eisiau croesi'r waliau hudolus a dod yn gynrychiolydd yr Amazons ym myd dynion, ac ni all ei mam, Hippolyte, ei chymell mewn unrhyw ffordd.

Daeth Wonder Woman symbol o ffeministiaeth, symbol bron yn wrthdroadol o'r oes y cafodd ei eni ynddo: roedd e Menyw gref, yn meddu ar bwerau Superman, ond ar yr un pryd yn olygus ac yn ddeallus. Mae'r ddelwedd yn bell iawn o ddelwedd menyw o'r 40au: ymostyngol, cytbwys, caredig a pharchus, gwraig a chadw tŷ da.

Dywedodd William Moultom Marston, crëwr comics Wonder Woman: “Y ffordd orau i ailddiffinio menywod yw creu cymeriad benywaidd gyda holl bwer Superman ynghyd â swyn menyw dda a hardd. Mae'n werth nodi bod y cartwnydd hwn wedi siarad am "feddyginiaeth": mewn gwirionedd, dylid gwerthfawrogi menywod bob amser a chymryd i ystyriaeth eu pwerau arbennig a nodedig.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Star Wars: Syniadau ar gyfer Tatŵ Chwedlonol

Yn wir, Wonder Woman yn unig cymeriad benywaidd cryfsy'n perthyn i fyd comics, ond sydd wedi dysgu cenedlaethau o ferched a bechgyn bod bod yn fenyw yn golygu bod yn gryf, yn annibynnol, yn benderfynol ac yn alluog. V. Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Wonder Woman felly maent nid yn unig yn deyrnged i gymeriad cartwn annwyl iawn, ond hefyd yn symbol o ffeministiaeth, heddwch, annibyniaeth a chydraddoldeb menywod yn ysbryd dynion.

Beth yw uwch bwerau Wonder Woman? Mae ganddi bŵer Superman, mae hi'n gallu rhedeg a hedfan ar gyflymder uwchsonig, mae hi'n imiwn i reolaeth meddwl a gwenwynau, mae ganddi synhwyrau datblygedig iawn sy'n caniatáu iddi ryng-gipio bwledi, mae'n cyfathrebu ag anifeiliaid, yn siarad llawer o ieithoedd, oherwydd bod y dduwies Athena rhoddodd ddoethineb a deallusrwydd. Ar ben hynny, nid yw'n heneiddio ac ni all farw nes iddi gael ei lladd.

Mae ganddo hefyd "arf" diddorol iawn: lasso euraidd, gan orfodi'r rhai sy'n cael eu dal i ddweud y gwir, tiara telepathig a breichledau amddiffynnol.

Rhesymau da dros brysurdeb Tatŵ Wonder Woman, Mae yna ychydig. Mae ei stori, ei rôl fel symbol o ffeministiaeth, ei chryfder, popeth a nodweddai Wonder Woman ddoe a heddiw, yn ei gwneud yn wrthrych tatŵ delfrydol sy'n ysbrydoli cryfder, annibyniaeth a benyweidd-dra.

5/5 - (7 pleidlais)