» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 23 tatŵ dolffin anarferol

23 tatŵ dolffin anarferol

I tatŵ dolffin mae'n glasur ym myd tat, bythwyrdd gyda gwahanol ystyron. Felly, gallwch chi wneud camgymeriad yn hawdd, gan gredu y gall tatŵ dolffin fod yn ddibwys, oherwydd mae lluniadau newydd sydd wedi diweddaru delwedd yr anifail hardd hwn yn llwyr, sy'n eich galluogi i greu tatŵs gwreiddiol ac anghyffredin iawn!

Beth yw ystyr tatŵ dolffin? Gallwn ddweud mai'r dolffin yw brenin y moroedd. Mae ganddo ddeallusrwydd rhyfeddol, ac mae'n ddigon posib mai rhinweddau brenin yw llawer o'r rhinweddau a briodolwyd iddo trwy hanes, ond brenin sy'n llywodraethu â gras.

Ymhlith yr ystyron mwyaf cyffredin a briodolir i ddolffin cawn chwareusrwydd, cytgord, caredigrwydd, allgaredd, cyfeillgarwch, haelioni, aileni, purdeb calon a deallusrwydd. Dros y canrifoedd, mae gwahanol bobl a diwylliannau wedi cael eu swyno gan natur osgeiddig ac addfwyn dolffiniaid. Er enghraifft, i Gristnogion, mae'r dolffin yn gysylltiedig â rhai agweddau ar gymeriad Crist. I'r hen Roegiaid, y dolffin oedd y cludwr yn ôl-fywyd eneidiau bendigedig, ac i'r Groegiaid, roedd y dolffin bob amser yn gydymaith i Apollo (duw'r haul) ac Aphrodite (duwies y lleuad), ac am y rheswm hwn y dolffin mae hefyd yn cynrychioli cydfodolaeth y ddwy elfen gyferbyn hyn, haul a lleuad, ddydd a nos..

Weithiau mae rhai lluniadau'n darlunio dolffin ym mhresenoldeb yr haul neu'r lleuad. Pan fydd y dolffin yn cael ei ddarlunio gyda'r haul, mae'n arwydd o fywyd, symudiad, deinameg, deallusrwydd ac adnewyddiad. Ar y llaw arall, pan fydd y lleuad yn cyd-fynd â'r dolffin, mae'n rhaid i'w ystyr ymwneud â breuddwydion, cryfder cudd, benyweidd-dra a greddf.

I'r Celtiaid, roedd y dolffin yn amddiffynwr dyfroedd a ffynhonnau cysegredig, yn warcheidwad rhybudd a charedig, yn gwarchod popeth yn ymwneud â dŵr. Roedd yr un peth yn wir am y môr-ladron a welwyd mewn dolffiniaid. man da ac roeddent yn credu bod un yn ychwanegol at amddiffyniad ysbryd môr-forwyn.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Rhyfeddol Star Wars wedi'u hysbrydoli

Mae yna lawer o arddulliau bob amser y gallwch chi wneud tatŵ dolffin gyda nhw, hyd yn oed os ydyn ni ymhlith y dyluniadau mwyaf gwreiddiol rydyn ni'n dod o hyd i'r rhai sy'n cael eu gwneud trwy gymysgu. llinellau geometrig a lliwiau dyfrlliwlle mae sblasiadau dŵr yn dod yn llachar ac yn fywiog.

4.6/5 - (10 pleidlais)