» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » 19 tatŵs Dydd Mercher iasol Addams

19 tatŵs Dydd Mercher iasol Addams

Cynnwys:

Mae hi'n gaustig, wedi'i gwisgo'n ddifrifol mewn du, ac yn gallu cyflwyno ymadroddion coeglyd a choeglyd dros ben ar yr un pryd: gadewch i ni siarad am Ychwanegiadau Dydd Mawrth yn amlwg yn ail blentyn Gomez a Morticia Addams!

I Tatŵs ysbrydoledig Dydd Mercher Addams nid ydynt yn gyffredin iawn, er eu bod yn eithaf poblogaidd ymhlith dynion a menywod. Ni all y rhai sydd, fel hi, â chymeriad braidd yn flin ac wrth eu bodd â jôcs aflonyddgar a choeglyd, fod yn gefnogwyr iddi, ac mae'n digwydd ymhlith y rhai mwyaf selog mae'r rhai sy'n penderfynu maldodi eu hunain â thatŵ sy'n ymroddedig i'r cymeriad ysblennydd hwn. ...

Pwy yw Dydd Mercher Addams?

Daw ei enw, dydd Mercher, o hen bennill Saesneg sy'n darllen: "Mae plentyn dydd Mercher yn llawn galar," a gyfieithodd i'r Eidaleg yn golygu: mae plentyn a anwyd ddydd Mercher yn llawn methiannau. Ychydig o bobl sy'n gwybod bod gan ddydd Mercher enw canol: dydd Gwener. Mae dydd Mercher nid yn unig yn bridio pryfed cop ac yn arddangos ei dol Marie Antoinette yn falch (wedi'i decapitated, wrth gwrs). ceisiwch ladd brawd hŷn, Pugsley, sydd bob amser yn ildio i fentrau ei chwaer fach annwyl.

O ran y cymeriad, wel, nid dydd Mercher yw'r person poethaf yn y byd (a dyna pam ei ddyfyniad: "Dydw i ddim yn ddoniol" sy'n golygu "Dydw i ddim yn ddoniol"). Nid yw byth yn chwerthin, yn gwenu ar y gorau, e mae ganddo amser caled yn rhyddhau ei emosiynau... Er gwaethaf ei ryfeddodau, ef yw'r unig aelod o deulu Addams sydd ag unrhyw gyswllt â realiti a ei aeddfedrwydd clir mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr â'i phlentyndod a gweddill y teulu hi hollol anghyfrifol... Mae'n hynod craff ac addysgedig ac mae ei ymdrechion i ladd ei frawd bob amser yn ddyfeisgar iawn ac nid ydyn nhw'n ddieuog o bell ffordd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Cwpan Te - Ystyr a Syniadau 30+ ar gyfer Ysbrydoliaeth

Er gwaethaf y tymer anodd hon, mae hyd yn oed dydd Mercher yn dod o hyd i gariad: nerd a all hyd yn oed wneud iddi wenu! Beth alla i ddweud ... does dim byd cryfach na chariad cyntaf!

Syniadau Tatŵ Addams Dydd Mercher

Os gwnaeth pob un o'r uchod ichi syrthio mewn cariad â dydd Mercher i'r pwynt lle roeddech chi am gael tatŵ wedi'i ysbrydoli ganddo, rydych chi wedi dod i'r lle iawn! A. tatŵ gydag Ychwanegiadau Dydd Mawrth efallai ei fod yn deyrnged i'r cymeriad ffuglennol hynod ryfedd a tywyll hwn, ond gall hefyd arddangos tebygrwydd cymeriadau.

Yn ogystal â gallu creu tatŵ yn darlunio dydd Mercher, gallwch hefyd ddefnyddio rhai o'i ddyfyniadau enwocaf, wedi'u trwytho mewn coegni a hiwmor tywyll, ar gyfer tatŵ gyda sillafu gwahanol.

Ymhlith Dyfyniadau Addams Dydd Mercher Mwyaf Poblogaidd rydym bob amser yn dod o hyd i:

• "Rwy'n casáu popeth"

• "Byddaf yn rhoi'r gorau i wisgo du pan fyddant yn dyfeisio lliw tywyllach."

• "Rydych chi'n rhy rhyfedd" (Pan fydd Joel, y nerd y mae'n syrthio mewn cariad ag ef, yn dweud wrthi pam na fydd byth yn ei hanghofio)

• "Os ydych chi am i bobl fod yn dda, ffrio nhw."

4.8/5 - (6 pleidlais)