» Erthyglau » Faint mae tatŵ gwaedu yn ei gostio?

Faint mae tatŵ gwaedu yn ei gostio?

I'r mwyafrif o gleientiaid gallwch weld ychydig ddiferion o waed dim byd o gwbl i eraill. Fodd bynnag, os bydd y gwaedu'n gwaethygu, gall sawl peth ei achosi:

  • Mae'r tatŵ yn rhy fawr, neu mae nodwyddau swrth neu blygu yn cael eu defnyddio.
  • Ar drothwy neu ar drothwy'r tatŵ, fe yfodd alcohol.
  • Fe yfodd ddiod yn cynnwys theine neu gaffein.
  • Mae gennych hemoffilia (ceulo gwaed gwael). Yn yr achos hwn, ni ddylech gael tatŵ !!!
  • Rydych chi o dan ddylanwad cyffuriau (cyffuriau anghyfreithlon neu rai cyffuriau).
  • Rydych chi'n ddiabetig. Yn yr achos hwn, ni ddylech gael tatŵ !!!
  • Mae eich gwaed yn denau.
  • Wnaethoch chi ddim bwyta o gwbl nes i chi gael y tatŵ.
  • Rydych chi'n cymryd aspirin, sy'n deneuach gwaed.
  • Oes gennych chi bwysedd gwaed uchel.
5/5 - (7 pleidlais)