» Erthyglau » Faint yw e?

Faint yw e?

Mae'r wobr tatŵ yn chwarae rhan fawr wrth ddewis cymhelliad a stiwdio tatŵ. Gan eich bod yn prynu tatŵ am oes, dylech gael eich tywys nid yn unig gan y ffactor hwn, ond hefyd eraill wrth ei ddewis. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, ansawdd y dyluniad sy'n deillio o hyn, cefndir y parlwr tatŵ a'r amodau hylendid, neu ansawdd y pigment ei hun.

Ydy'r stiwdio tatŵ yn dda neu ddrwg Gallwch ddarganfod ar y dolenni... Gallwch ddod o hyd i barlwr tatŵ o ansawdd ar-lein neu ei argymell i ffrindiau neu gydnabod sydd eisoes wedi bod yno ac wedi cael tatŵs oddi yno. Mae pris tatŵ yn cael ei bennu'n bennaf gan gymhlethdod y cymhelliad a'i faint. Mae'n well gan rai tatŵs rhad, mae eraill yn deall y byddant yn eu gwisgo ar hyd eu hoes ac nid ydynt yn difaru y byddant yn talu mwy amdano.

Fel rheol, telir pris is am datŵs a thatŵs amrwd syml gan hobïwyr (sbarion o dafarndai). Yn ogystal â chymhelliant y tatŵ ei hun, mae'r pris yn cael ei ddylanwadu'n sylweddol gan a fydd y tatŵ yn ddu neu wedi'i liwio, pwy sy'n ei berfformio a ble. Dylent allu rhoi amcangyfrif i chi o'r pris ym mhob stiwdio tatŵ proffesiynol ar ôl i chi ddangos y motiff o'ch dewis iddynt a dweud wrthynt ble ar eich corff rydych chi am datŵio. Mae tatŵio sy'n cael ei wneud mewn ardaloedd sensitif, wrth gwrs, yn gofyn am lawer mwy o ymdrech ac yn aml ni ellir ei wneud mewn un eisteddiad. Wrth gwrs, os oes angen mwy o sesiynau, mae pris y tatŵ hefyd yn cynyddu.

Mae'r rheol yn berthnasol yma: os nad oes gennych chi ddigon o arian, mae'n well ichi aros ac arbed yn lle cael y tatŵ yn rhywle arall, oherwydd efallai eich bod yn difaru’r ychydig ewros a arbedwyd a bydd yn costio dwywaith cymaint i atgyweirio’r tatŵ (os yn bosibl).

4.5/5 - (4 pleidlais)