» Erthyglau » Ar ba oedran allwch chi gael tatŵ?

Ar ba oedran allwch chi gael tatŵ?

O safbwynt cyfreithiol hyd at flynyddoedd 18Oherwydd o safbwynt penodol, mae tatŵ yn drawma bwriadol. Wrth gwrs, gyda charedigrwydd. Bydd y cleient yn gofyn am y weithred hon (rhaid iddo hefyd gadarnhau hyn gyda'i lofnod ar y cais tatŵ fod hyn yn digwydd o'i ewyllys rydd ei hun). Felly, dyma'r opsiwn gorau os yw'r person sy'n dymuno cael y tatŵ dros 18 oed ac felly'n ysgwyddo cyfrifoldeb cyfreithiol llawn. Rhag ofn mân yn angenrheidiol cydsyniad y person cyfrifol - Iawn rhiant... Felly, mae'n well os yw'r person dan sylw yn aros nes iddo gymryd cyfrifoldeb llawn amdano'i hun ac felly'r penderfyniad i gael tatŵ.

Os ydych chi'n blentyn dan oed ac eisiau cael tatŵ, mae'n bwysig cofio y bydd y motiff rydych chi'n ei tatŵio yn fwyaf tebygol o gario'ch bywyd cyfan. Felly, mae angen ystyried ai nid y duedd gyfredol, gwallgofrwydd yn yr ystafell ddosbarth neu bet coll yn unig yw'r cymhelliant a ddewiswyd. Mae'n bosibl y byddwch chi'n edrych yn wahanol ar eich tatŵ dros amser. Felly, mae angen ystyried yr holl amgylchiadau hyn.

4.7/5 - (12 pleidlais)