» Erthyglau » Beth ydw i'n ei wynebu pan fyddaf yn cael tatŵ?

Beth ydw i'n ei wynebu pan fyddaf yn cael tatŵ?

Mae tatŵs fel y cyfryw yn ymyrryd â chroen diangen mewn rhyw ffordd, felly yn naturiol gall fod rhai risgiau. Mae'n debyg mai'r broblem enwocaf a all ddigwydd gyda thatŵs yw haint... Mae'r risg hon yn brin iawn oherwydd bod y rhan fwyaf o barlyrau tatŵ yn defnyddio offer di-haint ac yn dilyn arferion hylendid da. Wrth gwrs, dylech chi wirio hyn bob amser a gofyn i'r Tatar o'ch dewis chi am y pethau hyn.

Risg anhysbys mewn tat ffurfiad colloidalsy'n debyg i graith ac a all ddigwydd gyda thatŵs. Unwaith eto, gofynnwch i'ch artist tatŵ am y risg hon. Weithiau gall adweithiau alergaidd ddigwydd, gan beri i'r system imiwnedd ddod yn rhy egnïol. Mae'r broblem hon yn brin iawn oherwydd bod inc modern yn cael ei ddefnyddio heddiw, ond ni ellir ei ddiystyru.

Fodd bynnag, hwn yw'r bygythiad mwyaf o hyd. Tatras nad ydynt yn broffesiynol, sydd, hyd yn oed os arsylwir ar yr holl gyflyrau hylan, oherwydd ei anallu i ddifetha'ch corff, yn y bôn, yn anadferadwy, am byth. Mae'r bygythiad hwn yn cael ei danamcangyfrif gan y mwyafrif o bobl, ac rwy'n gweld tatŵs anadferadwy yn rheolaidd ym mhortffolios stiwdios proffesiynol, y dylai eu delweddau berthyn i'r tatŵau mwyaf hudolus a dylent fod yn rhybudd i eraill, nid yn arddangosiad o'u gwaith.

4.5/5 - (11 pleidlais)