» Erthyglau » Y 3 dadl orau yn erbyn cael tat

Y 3 dadl orau yn erbyn cael tat

Cynnwys:

Er gwaethaf y ffaith na all crewyr y porth vse-o-tattoo.ru a priori fod yn erbyn tat, ac, wrth gwrs, mae ganddyn nhw eu hunain sawl darn, heddiw maen nhw'n codi pwnc eithaf "fart" i'w drafod. Pam na ddylech chi gael tat? Onid ydyw a oes unrhyw ddadleuon yn erbyn?

Mewn gwirionedd, gwnaethom drosolwg bach o'r pwnc hwn yn yr erthygl eisoes. niwed tat... Yn y bôn, dim ond yr agwedd feddygol a ystyriwyd yno, sy'n cynnwys cyflwyno damcaniaethol haint, alergeddau a phethau annymunol eraill.

Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o bobl yn deall y gall offer ac offer arlunydd tatŵ heddiw leihau pob risg feddygol i bron i ddim. Mae'r inc a ddefnyddir yn y tatŵ yn hypoalergenig, mae'r offer yn ddi-haint, mae'r nodwyddau'n dafladwy.

Y tro hwn rydyn ni am gynnig 3 rheswm i chi BEIDIO â chael tatŵ, sy'n ymddangos yn fwy neu'n llai gwrthrychol i ni.

Rheswm №1: byrbwylldra ieuenctid

Heddiw, mae tatŵs yn hynod boblogaidd ymysg pobl ifanc yn eu harddegau. Os 10 mlynedd yn ôl mynegodd pobl ifanc eu hunain trwy ddillad, steiliau gwallt, colur afradlon ac ategolion, heddiw mae'n anodd sefyll allan a synnu eraill â phriodoleddau ffasiynol. Mae gemwaith gwisgadwy yn disodli pethau.

Ac yma y mae anfantais gyntaf tatŵs - yn aml iawn mae pobl yn ddi-hid yn mynd at y dewis o ddelwedd, oherwydd diffyg enillion, mae pobl ifanc yn eu harddegau yn arbed llawer ar fraslun unigol ac ar waith meistr, ac o ganlyniad mae'r nid yw'r canlyniad yn cwrdd â'r disgwyliadau.

Yn anffodus, nid oes gennym ystadegau ar ba% o bobl sy'n ail-wneud neu'n gorgyffwrdd â'u tatŵ cyntaf, ond o brofiad creu brasluniau unigol i drefn, gallwn ddweud bod yna lawer o bobl o'r fath.

Rheswm # 2: Ystyr tatŵs

Mae'r rheswm hwn yn rhannol yn deillio o'r cyntaf, ac yn gorwedd yn y ffaith bod pobl ifanc yn aml yn rhoi ystyr ddirgel a cyfriniol mewn tat, sy'n cael ei golli dros amser. Mae newid yng ngolwg y byd bron yn anochel i unrhyw berson sy'n meddwl sy'n mynd trwy wahanol brofiadau bywyd. Felly, yr hyn a allai ddoe olygu un peth, gellir ystyried yfory yn hollol wahanol.

Felly, er enghraifft, mae pobl sydd yn ifanc wedi addurno eu cyrff â symbolau a delweddau crefyddol, dros amser, yn newid eu hagwedd at grefydd, ac, yn dod yn anffyddwyr, yn wynebu'r broblem o beth i'w wneud â thatŵs.

Rheswm # 3: Mynegiant

Mae Blogger Dmitry Larin yn siarad am y trydydd rheswm yn eithaf eironig a grotesg. Serch hynny, rydym o'r farn bod y rheswm hwn yn deilwng o'ch sylw ac wedi ei gynnwys ar y rhestr hefyd. Ac mae'n cynnwys yn y canlynol.

Ateb y cwestiwn, pam ydych chi'n gwneud tatŵ, mae llawer yn ateb: hwn fy ffordd o fynegi fy hun... Ond ai dyma'r ffordd orau o fynegi'ch hun mewn gwirionedd?

Mae Larin yn iawn, dim ond pigment o baent yw tatŵ, wedi'i yrru o dan y croen. Hynny yw, ni wnaeth y person lawer o ymdrech i fynegi ei hun. Wrth gwrs, fe wnaeth arian, ffurfio syniad, dioddef cwpl o ddiwrnodau o losgi a chlefyd y crafu. Ond os cymharwch hunanfynegiant o'r fath â chreadigrwydd neu hunan-wireddu proffesiynol mewn gwaith, daw'r gwahaniaeth yn amlwg.

Yn amlwg, nid delwedd llew ar yr ysgwydd sy'n gwneud dyn yn ddyn. Gwerthfawrogir ef am ei eiriau a'i weithredoedd. Wyt ti'n cytuno? Ysgrifennwch eich barn yn y sylwadau!