» Erthyglau » Angen tatŵ?

Angen tatŵ?

Nid oes angen cael tatŵ, dim ond os oedd ratl lliw yn edrych fel ratl mewn rhai lleoedd yn ystod iachâd. Yn yr achos hwn, dylid cynnwys y tatŵ yn y pris eisoes. Mae rhai Tatras yn gofyn am arian am hyn, ond nid yw pylu yn broblem i brynwr tatŵ. Mae yna lawer o ffactorau sy'n chwarae rôl: gall fod gan y lliw gyfuniad cyfansoddiadol amhriodol y mae'r corff yn ymateb iddo trwy allwthio'r lliw (adwaith alergaidd i'r gydran lliw), tatŵ dibrofiad, nodwydd ddrwg, ...

Nid yw hyn yn angenrheidiol o dan amodau arferol. Mae'r ffaith hon hefyd yn un o ddangosyddion proffesiynoldeb yr artist tatŵ. Achos arall, os yw'r tatŵ yn hen iawn ... yn yr achos hwn, gallwch chi "adfywio" y tatŵ, h.y. pigo (trwsio).

4.9/5 - (7 pleidlais)