» Erthyglau » Alla i fynd i mewn am chwaraeon gyda thatŵs?

Alla i fynd i mewn am chwaraeon gyda thatŵs?

Mae ansawdd y tatŵ yn dibynnu nid yn unig ar y driniaeth ei hun, ond hefyd ar sut rydych chi'n gofalu am y tatŵ ar ôl y driniaeth.

Ar ôl tatŵio, mae'r croen wedi'i orchuddio â haen o waed sych (clafr), sydd â swyddogaeth amddiffynnol. Unwaith y bydd yr ardal hon wedi'i difrodi neu ei chrafu, mae'r tatŵ ei hun yn cael ei ddifrodi. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer chwaraeon fel hoci, crefft ymladd, pêl-fasged - felly, argymhellir amddiffyn y safle tatŵ gydag armband o'r cychwyn cyntaf. Mae'r sefyllfa'n debyg gyda nofwyr ... ni argymhellir socian tatŵ ffres mewn dŵr - mae hyn hefyd yn berthnasol i'r gawod.

Fel rheol, anogir athletwyr i ailfeddwl am y term "tatŵ" er mwyn кожа beth sy'n bosibl dan straen lleiaf yn ystod hyfforddiant neu gemau.

4.8/5 - (13 pleidlais)