» Erthyglau » A allaf dorheulo â thatŵ?

A allaf dorheulo â thatŵ?

Gall torheulo wneud bywyd yn anodd iawn i gefnogwyr tatŵ. Gall lliw haul gormodol bara am amser hir canlyniadau ar ffurf pylu neu golli cyferbyniad y tatŵ, i "wyrddio" y tatŵ... Os ydych chi am i'r tatŵ aros yn brydferth ac yn gyferbyniol, defnyddiwch hufen gyda ffactor amddiffyn uwch. Fe'ch cynghorir hefyd i ystyried y ffaith hon wrth ddewis tatŵ.

Os ydych chi'n caru torheulo ac yn methu rhoi'r gorau i'r hobi hwn, dylech ddewis ffurfiau llawnach, mwy trwchus, heb dywyllu ar gyfer tatŵio a all wrthsefyll golau haul am amser hir. Fe'ch cynghorir hefyd i ddefnyddio amddiffyniad tatŵ yn ystod misoedd yr haf. Mae'r hufen yn wych, ond nid wedi'i warantu 100%, felly mae'n well ichi feddwl a fydd eich cam yn talu ar ei ganfed neu a fyddwch chi'n aros i'r tatŵ wella'n llwyr (sef tua mis).

4.7/5 - (3 pleidlais)